Närhet ökar effekten

Försvarsmakten är i början av en tillväxtfas och blir hela tiden bättre. Gemensamma insatser mellan försvarsgrenarna är ett område där stora steg tagits de senaste åren. För marinen och flygvapnets del är samordnad sjömålsstrid ett sådant och detta var ett av ämnena när chefer ur F 17, Blekinge flygflottilj, följde med korvetten HMS Nyköping under en dag till sjöss.

Arbetet i stridsledningscentralen följdes med stort intresse av de båda divisionscheferna.
Arbetet i stridsledningscentralen följdes med stort intresse av de båda divisionscheferna. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Försvarsmakten är i början av en tillväxtfas och blir hela tiden bättre. Gemensamma insatser mellan försvarsgrenarna är ett område där stora steg tagits de senaste åren. För marinen och flygvapnets del är samordnad sjömålsstrid ett sådant och detta var ett av ämnena när chefer ur F 17, Blekinge flygflottilj, följde med korvetten HMS Nyköping under en dag till sjöss.

HMS Nyköping är en av fem Visbykorvetter.
HMS Nyköping är en av fem Visbykorvetter. Foto: Tredje helikopterskvadronen/Försvarsmakten

Snabbare och bättre

Vädret denna dag är typiskt för november, grått och disigt. När korvetten passerar den skyddande skärgården märks en kännbar sjögång. Förutom chefen för F 17, överste Tommy Petersson finns cheferna för flygflottiljens båda stridsflygdivisioner ombord. Under dagen får man möjlighet att följa hur det fungerar på en korvett under en samövning med JAS 39 Gripen.

— Ett av syftena med dagen är att bredda våra respektive kunskaper inom samordnad sjömålsstrid och göra dessa insatser snabbare och bättre, berättar Thomas Zimmerman som är fartygschef på HMS Nyköping.

Samordnad sjömålsstrid är när marinens ytstridsfartyg och flygvapnets Jas 39 Gripen gemensamt bekämpar en angripare med sjömålsrobot. Utmaningarna är flera och tidsynkronisering avgörande. Inte minst är sammanställningen av positionen för det mål som ska bekämpas både komplex som tidskritisk.

Närhet ger styrka

För marinen har sjömålsstrid alltid varit central i ytstridsfartygens förmågor och är något som både övas ofta och under svåra förhållanden.

— Även för flygvapnet har sjömålsstrid blivit allt viktigare att öva under de senaste åren, säger Joakim Rasmuson som är chef för 171:a stridsflygdivisionen.

Marinen i Karlskrona och F 17 ligger bara 25 kilometer ifrån varandra och övar ofta tillsammans. Förbanden använder samma övningsområden i Hanöbukten vilket gör det enkelt att både genomföra såväl små och större samövningsmoment. Robert Krznaric som är chef för 172:a stridsflygdivisionen bekräftar den bilden:

— Det korta avståndet mellan våra förband ger många fördelar förutom enkelheten att samöva. Genom att jag känner kollegorna i marinen väl, blir det också enklare att lyfta luren eller träffas och diskutera såväl stora saker som detaljer.