Ny flygvapenchef tog befälet

"Nu kör vi"

Tisdag den 1 oktober genomfördes en ceremoni vid Uppsala garnison då flygvapnet fick ny flygvapenchef och ny flygvapenförvaltare. Som ny flygvapenchef tillträdde generalmajor Carl-Johan Edström och Ulrik Danielsson tillträdde som flygvapenförvaltare. Ceremonin förrättades av Försvarsmaktens produktionschef generallöjtnant Johan Svensson. Vid ceremonin fanns flygvapnets alla förband representerade och särskilt inbjudna gäster.

Generalmajor Carl-Johan Edström tog över befälet över flygvapnet som ny flygvapenchef i samband med chefsbytesceremonin tisdagen den 1 oktober 2019. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Fanborg med samtliga flygvapenförbands fanor. Från vänster Skaraborgs flygflottilj, Blekinge flygflottilj, Norrbottens flygflottilj, Helikopterflottiljen och Luftstridsskolan. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Personal från Flygstaben. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Flygvapnets musikkår. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Avgående flygvapenchef, generalmajor Mats Helgesson, inspekterar truppen. Foto: Kristoffer Olofsson/Försvarsmakten
Avgående flygvapenchef, generalmajor Mats Helgesson, höll ett avskedstal under ceremonin. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Ceremonin förrättades av Försvarsmaktens produktionschef generallöjtnant Johan Svensson. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Pågående flygvapenchef, generalmajor Carl-Johan Edström håller tal till flygvapnet. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Flygvapenchefen utnämner Ulrik Danielsson till ny flygvapenförvaltare. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Flygvapenförvaltare Ulrik Danielsson håller tal till flygvapnet. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Förband och inbjudna gäster. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Förbandschefer med förbandsfanor. Överste Malin Persson F 7, överste Robert Nyhlén Luftstridsskolan, Tommy Petersson F 17, överste Claes Isoz F 21 och Jonas Nellsjö Helikopterflottiljen. Foto: Kristoffer Olofsson/Försvarsmakten

Under högtidliga former lämnade den tidigare flygvapenchefen generalmajor Mats Helgesson över ansvaret för flygvapnet till generalmajor Carl-Johan Edström. Han lovordade den nya flygvapenchefen i sitt tal.

− Med sin breda erfarenhet och sina ledaregenskaper har Carl-Johan alla förutsättningar för att leda ett starkt flygvapen i tillväxt, han har mitt fulla förtroende, sa Mats Helgesson.

Den före detta flygvapenchefen berömde också flygvapnets medarbetare, samarbetspartners, frivilligorganisationer och övriga som genom sina insatser bidrar till ett starkt flygvapen.

Ny pågående flygvapenchef, generalmajor Carl-Johan Edström, tar emot kommandotecknet av avgående flygvapenchef, generalmajor Mats Helgesson. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

”Jag tar befälet”

Efter det genomförda chefsbytet tog Carl-Johan Edström över befälet över flygvapnet. I sitt tal uttryckte han en stolthet över att ha fått förtroendet att leda flygvapnet.

− Ingenting av det jag gjort tidigare kan mäta sig med att jag nu får förtroendet att leda flygvapnet de kommande åren, sa Carl-Johan Edström.

Han uttryckte också sitt stora förtroende för flygvapnets personal och att vetskapen om dess förmåga ger en stor trygghet i hans nya befattning.

Carl-Johan Edström har sedan flygstaben etablerades i Uppsala den 1 januari 2019 haft tjänsten som ställföreträdande flygvapenchef. Han har också lång erfarenhet av tjänstgöring i operativ tjänst ute på förband. Han har även tjänstgjort i internationella insatser och studerat utomlands.

Ny flygvapenförvaltare

Under ceremonin utnämndes Ulrik Danielsson till ny flygvapenförvaltare av flygvapenchefen Carl-Johan Edström. Ulrik Danielsson blev därmed den andre flygvapenförvaltaren i flygvapnets historia och han efterträder Peter Sjöstrand som högsta företrädare för specialistofficerarna och soldaterna. Han kommer närmast från Norrbottens flygflottilj, F 21, där han tjänstgjort som flottiljförvaltare. 

Ny ställföreträdande flygvapenchef

Anders Persson tillträdde som ställföreträdande flygvapenchef den 1 oktober och i samband med det befordrades han till brigadgeneral. Anders Persson har sedan den 1 januari 2019 tjänstgjort som flygstabschef och innan dess bland annat som förbandschef vid Luftstridsskolan i Uppsala.