Vatten som utmanar

Vattentemperaturen på ytan i Hanöbukten är så här i början av september fortfarande ganska behaglig. Skönt tycker de flesta av oss, men för sonaroperatörerna på korvetterna HMS Nyköping och HMS Karlstad medför det en hel del utmaningar när man söker efter ubåtsjaktmålet någonstans där nere.

Ubåtsjaktofficerarna och fartygschef Magnus Almqvist inriktar spaningen efter undervattensmålet.
Ubåtsjaktofficerarna och fartygschef Magnus Almqvist inriktar spaningen efter undervattensmålet. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Den stora gula släpsonaren klargörs för sjösättning.
Den stora gula släpsonaren klargörs för sjösättning. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Släpsonaren på väg ner i Östersjön. Väl där kan den läggas på det lämpligaste djupet.
Släpsonaren på väg ner i Östersjön. Väl där kan den läggas på det lämpligaste djupet. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Ljud, är fortfarande det dominerande sättet att hitta saker under ytan, vare sig det är ubåtar eller minor eller för den delen bara mäta djupet. Ljudvågor fortplantar sig nämligen fyra till fem gånger fortare i vatten än i luft. Antingen kan man lyssna efter ubåtens ljud med hjälp av mikrofoner eller som under dagens övning, skicka ut ljudpulser via aktiv sonar som reflekteras tillbaka på det som finns därnere och kan upptäckas som ett eko.

Östersjön en rejäl utmaning, särskilt på sommarhalvåret

Ett av problemen sommartid är att det varierar mycket i ljudhastighet mellan olika djup. På ytan är det varmare meden det längre ner är betydligt kallare. Denna skillnad påverkar rejält hur ljudet breder ut sig. Idag ligger det ett tydligt skikt en bit ner vilket påverkar räckvidden för sonarerna. Ombord på HMS Karlstad jobbar sonaroperatörerna med att variera djupet på släpsonaren som bogseras bakom fartyget för att komma runt problemet med ljudutbreningen och hitta målet.

Sonarofficer Thomas Petersson utbildar och ger de nya operatörerna tips i hur att använda sonarerna.
Sonarofficer Thomas Petersson utbildar och ger de nya operatörerna tips i hur att använda sonarerna. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Autonomt undervattensmål

Det man söker efter är faktiskt ingen ubåt, även om det uppträder som en sådan. Istället söker man efter ett autonomt ubåtsjaktmål som för blotta ögat ser ut som en torped. Långsamt rör den sig under ytan i ett förutbestämt mönster som utmanar sonaroperatörerna. Den varierar såväl djup som kurs. Thomas Petersson, som är sonarofficer på HMS Karlstad, tycker att det ger en bra träning, särskilt för fartygets nya operatörer som kommit ombord efter sommaren.

- För våra nya sjömän ger det bra träning i att hitta och följa undervattensmål. För grundläggande övningar i metodik behövs inte alltid en riktig ubåt med allt vad det innebär.

Även fartygschefen på HMS Karlstad, örlogskapten Magnus Almqvist, är nöjd med veckans övninger.

- Vi har kunnat träna alla tre faserna inom ubåtsjakt, spaning, lokalisering och anfall. Anfallsfasen har vi tränat både genom att skjuta egna torpeder mot målet men även lett in systerfartyget för anfall.

Nästa större övning för korvetterna är den nationella övningen Swenex, som startar i början av oktober.