Northern Coasts trimmade finsk-svenska samarbetet

Northern Coasts, sensommarens stora marinövning i Östersjön, har just avslutats. De deltagande fartygen är tillbaka på sina baser. Personalen får efter, i vissa fall, tre veckors bortovaro äntligen lite tid att koppla av med sina nära och kära. För första gången ledde en svensk-finsk stab en multinationell stridsgrupp.

Undervattensfarkosten på HMS Ulvön görs klar för sjösättning i mörkret.
Undervattensfarkosten på HMS Ulvön görs klar för sjösättning i mörkret. Foto: HMS Ulvön/Försvarsmakten
Den svensk-finska staben ledde för första gången en multinationell stridsgrupp.
Den svensk-finska staben ledde för första gången en multinationell stridsgrupp. Foto: HMS Carlskrona/Försvarsmakten
Utsikt från HMS Visbys brygga. Danska fregatten Niels Juel och stödfartyget Absalon bunkras från det tyska underhållsfartyget Bonn, ett typexempel på internationellt marint samarbete.
Utsikt från HMS Visbys brygga. Danska fregatten Niels Juel och stödfartyget Absalon bunkras från det tyska underhållsfartyget Bonn, ett typexempel på internationellt marint samarbete. Foto: Kristoffer Lotten/Försvarsmakten

Sedan flera år har den tyskledda övningen Northern Coasts använts för att förbättra vår gemensamma marina förmåga. Det är en bra övning för såväl svenska som finska marinen då den fokuserar på övningar i kust- och skärgårdsmiljön, vilket är vårt naturliga operationsområde. Värdskapet växlar mellan östersjöländerna, 2018 var det Finland som stod värd för övningen och i år har den arrangerats av Tyskland. Övningarna inleds alltid med ett samträningsskede under vilket både staber och fartyg trimmas samman för att därefter övergå till en händelsestyrd fas.

En tysk helikopter har landat på HMS Carlskrona.
En tysk helikopter har landat på HMS Carlskrona. Foto: HMS Carlskrona/Försvarsmakten

Stort-finsk-svenskt avtryck

SFNTG, Swedish-Finnish Naval Task Group är den del av det finsk-svenska marina samarbetet som genomförs mellan den finska Kustflottan och de svenska sjöstridsflottiljerna. Det marina samarbetet är förmodligen det som kommit längst inom alla försvarsgrenar. Den svensk-finska stridsgruppen leddes av kommendör Per Edling, till vardags chef för Tredje sjöstridsflottiljen.

– I min styrka ingick 14 fartyg från 6 olika länder, nämligen Litauen, Nederländerna, Polen, Tyskland samt Finland och Sverige. Finland deltog med minfartygen Uusimaa och Hämeenmaa samt stödfartyget Halli. Sveriges bidrag var korvetten HMS Visby, minröjningsfartyget HMS Vinga samt stöd- och ledningsfartygen HMS Trossö och HMS Carlskrona.  Min finsk-svenska sjöstyrkeledning grupperades ombord på HMS Carlskrona. Övriga finska och svenska övningsdeltagare var fördelade på de två andra stridsgrupperna.

Skarpa inslag för minröjningsfartygen

Minröjningsfartygen tillbringade första övningsveckan till sjöss i området utanför Århus i en kombinerad uppbyggnadsfas och minröjningsinsats. I området finns ett stort antal brittiska flygfällda minor från andra världskriget ännu kvar och under veckan lokaliserades tre stycken varav två röjdes. Dessa två låg i nära anslutningen till farleden in mot Århus containerhamn. Den tredje var i så pass dåligt skick att den inte bedömdes nödvändig att röjas. Övningens andra del, den taktiska fasen, genomfördes i farvattnen kring Bornholm. Tyvärr begränsades verksamheten av hårda vindar och grov sjö och stor del av tiden tillbringades i mer skyddade vatten öster om Bornholm. På det hela taget var det trots vädret en lyckad och utvecklande övning.

Bra betyg för årets övning

– Jag bedömer att det finsk-svenska marina samarbetet väl bestod den utmaning som Northern Coasts 2019 innebar ledningsmässigt. Det ska bli spännande att se vilket som blir det nästa steget i vår bilaterala utveckling, avslutar Per Edling.