Fortsatt samarbete mellan Amfibieregementet och United States Marine Corps

Övningen Archipelago Endeavor, AE, är en årlig återkommande, bilateral övning där USMC bjuds in till Amfibieregementet för att öva i den svenska skärgården.

Förevisning av delar ur amfibiebataljonen för USMC 2019.
Förevisning av delar ur amfibiebataljonen för USMC 2019.
En viktigt del av övningen, utöver striden, har varit kunskapsutbytet mellan soldaterna och officerarna från de båda länderna. Foto: Maja Hansson/Försvarsmakten
Chefen för amfibieskytte- och bekämpningskompaniet kapten Petter Blandford.
Kapten Petter Blandford chef för amfibieskytte- och bekämpningskompaniet, andra amfibiebataljonen. Foto: Maja Hansson/Försvarsmakten
Anfallsstrid i den svenska skärgården.
Anfallsstrid i den svenska skärgården med soldater och officerare ur USMC. Foto: Maja Hansson/Försvarsmakten
Stridsbåtarna med dess personal är avgörande för förbandets rörlighet i skärgårdsmiljön. Foto: Frida Williamsson/Försvarsmakten
Lednings- och underhållskompaniet har bland annat levererat mat till de deltagande soldaterna genom en grupperad kokcontainer på underhållsfartyget HMS Loke. Foto: Frida Williamsson/Försvarsmakten
USMC genomför hinderbana på Amfibieregementet 2019.
Soldaterna ur USMC fick möjligheten att testa på regementets hinderbana. Foto: Maja Hansson/Försvarsmakten
Kompaniuppställning med deltagande soldater och officerare under övning AE19.
Hela styrkan samlade för avslutning. Totalt deltog nästa 300 soldater och officerare under AE 19. Foto: Maja Hansson/Försvarsmakten

Årets upplaga av övningen pågick under tre veckor i trakterna kring Berga, Korsö, Söderarm och Utö. Under den första veckan genomfördes en förberedande gruppchefsskola för gruppchefer och instruktörer från både Amfibieregementet och USMC, där fokus låg på ledarskap på gruppnivå. Deltagarna diskuterade bland annat ledarskap i strid, etik och moral. Dessutom inkluderade gruppchefsskolan utbildningspass i stridsteknik och fysisk träning.  

Tillsammans blir vi starkare

Den bilaterala övningen, Archipelago Endeavor genomförs i år för andra året i rad. Relationen mellan Amfibiekåren och USMC har under de gångna veckorna fördjupats ytterligare.

– 2019 års upplaga av Archipelago Endeavor har varit givande på många sätt. Huvudfokus har varit anfallsstrid i skärgårdsmiljö och användandet av stridsbåten inom alla förmågor. Men vi har även övat olika funktioner som exempelvis spaning och logistik. Under veckorna har vi ökat förståelsen för varandras förmågor och begräsningar vilket gör att vi nu kan lösa uppgifter på ett bättre sätt än tidigare. Vi kompletterar varandra, vilket gör oss starkare tillsammans, säger kapten Petter Blandford chef för amfibieskytte- och bekämpningskompaniet och fortsätter:

– Samarbetet med USMC har mot denna bakgrund utvecklas positivt och jag kan än en gång konstatera att de amerikanska soldaterna och officerarna är, som alltid, både professionella, kompetenta och målmedvetna, säger kapten Petter Blandford.

Genom att öva och lära känna varandra här hemma i Sverige skapas en förståelse mellan förbanden, något som de svenska och amerikanska soldaterna sedan har nytta av i andra samarbeten så väl i Sverige som utomlands.

I övningen deltog cirka 115 soldater och officerare från USMC, tillhörande 1st Batallion, 8th Marines, stationerade i Vaernes i Norge. Det svenska bidraget bestod av cirka 180 soldater och officerare från andra amfibiebataljonen. Från andra amfibiebataljonen medverkade amfibieskytte- och bekämpningskompaniet, lednings- och underhållskompaniet, kustjägarkompaniet samt stridsbåtar med personal ur första utbildningsbataljon.