Fördjupat marint samarbete med USA

Marinchefen Jens Nykvist har 12-14 augusti besökt viceamiral Andrew Lewis, chef för U.S. NAVY 2nd Fleet, tillsammans med finske marinchefen Jori Harju för trilaterala och bilaterala diskussioner.

Marincheferna Jens Nykvist, Jori Harju och Andrew Lewis. Foto: Henrik Rosén/Försvarsmakten

Sverige, Finland och USA tecknade ett gemensamt Statement of Intent 2018, som bland annat omfattande det marina området. Det har nu utvecklats i syfte att ytterligare stärka de transatlantiska förbindelserna. Fokus har varit att skapa förutsättningar för en gemensam förståelse och lägesuppfattning avseende vårt närområde och angränsande den geografin.

– Resan till USA och diskussionerna med US Navy tillsammans med min finske kollega är ett fantastiskt tillfälle att fördjupa de samarbeten som vi driver sedan några år tillbaka. Vi har nu tagit ordentliga steg framåt och ser fram emot de aktiviteter detta kommer att innebära i närtid och på längre sikt, säger konteramiral Jens Nykvist.

US Navy ser Sverige och Finland som avgörande partners för att effektivt kunna operera i Östersjön. Viceamiral Lewis uttryckte att sådana relationer är avgörande för deras uppträdande och att såväl Sverige som Finland, tack vare operativa lokala erfarenheter, höga professionalitet och interoperabilitet är viktiga partners.

Under resan till Norfolk har marinchefen också besökt hangarfartyget USS Harry S Truman och amfibietransportfartyget USS Oak Hill samt träffat chefen för US Marine Corps 2nd Marine Expeditionary Brigade.

Marinchefen fortsätter nu besöket under 15 augusti i Washington DC på Pentagon med besök hos marinministern och kommendanten för marinkåren i syfte att ytterligare stärka den transatlantiska relationens marina band.