Taktisk ledningskurs ökar förståelsen

Sex månader vid skolbänken på Ledningsstridsskolan har nu blivit till tre stjärnor på axeln för de 13 officerare som genomgått den taktiska ledningskursen, Takled, på Ledningsregementet i Enköping. Ledarskap, stabstjänst och ledningssystem har varvats med brigadtaktik, men det som eleverna mest tar med sig från utbildningen är något annat.
– Jag hade väldigt höga förväntningar på kursen, och det visade sig att utbildning håller mycket högre kvalitet än jag vågat hoppas på. Sen så har jag fått en större förståelse för andra delar av Försvarsmakten, säger Andreas Hedin, nyexaminerad kapten på 12:e sambandsbataljonen.

Årets kursdeltagare vid Takled med sin kurschef. Foto: Daniel Gustafsson/Försvarsmakten
Årets kamrat blev Fredrik Frisk. Foto: Daniel Gustafsson/Försvarsmakten
Årets elev vid Takled 2019 blev Emil Samuelsson. Foto: Daniel Gustafsson/Försvarsmakten
Efter kursen Takled utses eleverna till kaptener. Foto: Daniel Gustafsson/Försvarsmakten

Den taktiska ledningskursen, Takled, har funnits med sedan 2017 och är en utveckling av det tidigare OF2-systemet. Till skillnad mot det tidigare systemet där utbildningen av elever genomfördes på flera olika platser som Skövde och Karlberg, utbildas Takled-eleverna nu uteslutande på Ledningsstridsskolan. Något som kurschefen major Thomas Björklund ser positivt på.

– Det kan ju bli lite splittrat när man utbildar på flera orter. Som det är nu när eleverna läser på LEDSS (Ledningstridsskolan) så vinner vi många fördelar ur ett praktiskt och logistiskt perspektiv, säger han.

Syftet med kursen är att ge officerare inom lednings- och systemområdet på OF1-nivå (löjtnant) en möjlighet att vidareutbilda sig och befordras och kunna tillträda tjänster i nivå OF2 (kapten). Utbildningen sträcker sig över sex månader och innehåller flera olika delmoment som ledarskap, taktik markstrid och ledningssystemtaktik. Trots att många delar i kursen är förlagda till lektionssalar och har en teoretisk tyngd – så har eleverna fått satt på sig stridsvästen vid deltagandet vid övning Våreld.

– Det är en hel del föreläsningar samt pluggande av handböcker och orderproducerande som gäller. Fältövningar är mycket viktiga och en del av utbildningen så vi  genomför ett antal sådana med varje omgång elever, berättar kurschefen Thomas Björklund.

Andreas Hedin på 12:e sambandsbataljonen, tar inte bara med sig examensbeviset och en till stjärna på axeln tillbaka till sin enhet.

– Spridningen av kompetens bland oss elever är något som jag verkligen tar med mig. Jag har lärt mig så mycket av de andra då vi haft personer från bland annat FMHRC (Försvarsmaktens HR-centrum) och FMTIS (Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband) i elevgruppen. Det har gjort att jag fått en betydligt större förståelse för andra delar av Försvarsmakten, säger han.

Kurschefen major Thomas Björklund är inne på samma spår:

– Det är en styrka att det är så spritt när det gäller bakgrunden på kursdeltagarna. De har med sig helt olika erfarenheter vilket det gör att perspektiven förändras. Bland annat så hade vi en kapten från luftvärnet som gjorde delar av utbildningen då han behövde bredda sig trots att han redan var kapten. Det visar att utbildningen egentligen passar många kategorier.