Övningar ger väloljat maskineri till havs

Plötsligt ljuder larmet ombord på HMS Karlstad och från högtalarna hörs information om att stridsflyg är på ingång. Rapporter om splitter, brandrök och personskador börjar strömma in via radion. Det är dags för skyddsövning ombord, en av många som genomförs under marinövningen Baltops.

Branden i ventilationsrummet är släckt och personalen kan slappna av i några sekunder.
Branden i ventilationsrummet är släckt och personalen kan slappna av i några sekunder. Foto: Per-Ola Mjömark/Försvarsmakten
Som nautisk officer gäller det att man har full koll uppe på bryggan.
Som nautisk officer gäller det att man har full koll uppe på bryggan. Foto: Per-Ola Mjömark/Försvarsmakten
Utkiken på HMS Karlstad håller koll på en snabbgående motorbåt som närmar sig fartyget.
Utkiken på HMS Karlstad håller koll på en snabbgående motorbåt som närmar sig fartyget. Foto: Per-Ola Mjömark/Försvarsmakten
En sjukvårdsledning upprättas snabbt på officersmässen när skyddsövningen drar igång ombord.
En sjukvårdsledning upprättas snabbt på officersmässen när skyddsövningen drar igång ombord. Foto: Per-Ola Mjömark/Försvarsmakten

När skyddslarmet ljuder börjar genast alla dörrar ombord stängas metodiskt och all personal räknas in. Gunrummet, som i vanliga fall används som officersmäss, förvandlas på några få minuter till en kvalificerad sjukstuga och skeppets två kockar byter vant ut sina diskhandskar mot sjukvårdarens sterila gummihandskar.

– Snabbheten och farten kommer ju mer man övar, och det är naturligtvis viktigt. Men det är lika viktigt att man gör rätt under själva omhändertagandet av skadade, förklarar Pernilla Algerstedt som är kock och sjukvårdare på HMS Karlstad.

Under Baltops har man ombord på HMS Karlstad genomfört ett antal skyddsövningar vilket Pernilla Algerstedt tycker är nyttigt. Inte minst om man behöver fräscha upp minnet.

– Har man till exempel varit borta en längre tid från fartyget märker man av att man kan ha blivit lite ringrostig. Men efter några övningar kommer man in i rutinerna igen.

Rökdykarutrustningen åker på fortare än kvickt när larmet går.
Rökdykarutrustningen åker på fortare än kvickt när larmet går. Foto: Per-Ola Mjömark/Försvarsmakten

Brand – en livsfarlig fiende ombord

 Efter ytterligare några minuter trillar den första patienten in på den flytande vårdcentralen och sjukvårdsledaren konstaterar snabbt att även om tillståndet är stabilt behöver man plocka fram en potent fentanylklubba mot smärtan som figuranten säger sig uppleva.

I en annan del av fartyget har rökdykarutrustning åkt på hos några sjömän och man tar sig raskt upp för branta lejdare till ventilationsrummet ombord på HMS Karlstad för att påbörja släckningsarbetet. Bränder är alltid farliga – men ombord på ett fartyg är det extra viktigt att man snabbt får en eventuell brand under kontroll och att den inte tillåts sprida sig till andra utrymmen.

Lyckligtvis är allt bara en övning – en av många som genomförs ombord under Baltops för att vässa besättningens förmåga och se till att både fartyg och personal är i stridsdugligt skick den dagen man blåser klart skepp och det är skarpt läge.

Integration med andra nationer

 Baltops är ett ypperligt tillfälle för hela besättningen att öva skyddstjänst ombord, men lika viktig är den möjlighet Sverige ges att samöva med andra nationer till sjöss. Vår säkerhet bygger på samarbete med andra länder och multinationella övningar gör att man lär känna varandra bättre. Samtidigt ges en större förståelse för vilka styrkor och svagheter som finns hos alla.

– På en övning likt Baltops ges vi en god möjlighet att identifiera eventuella fel och brister hos varandra. På så sätt får vi ett mer väloljat maskineri som vi kan använda den dagen vi behöver leverera, förklarar Magnus Almqvist som är fartygschef på HMS Karlstad.

Tillsammans med systerfartyget HMS Nyköping ingår HMS Karlstad i den brittiskledda snabbinsatsstyrkan JEF, Joint Expeditionary Force. Inom ramen för Baltops har man haft möjlighet att samarbeta med en rad olika nationer, både till havs och i olika stabsfunktioner. Bland annat har de båda Visbykorvetterna övat på att skjuta indirekt eld tillsammans med en fregatt från brittiska Royal Navy.

– Den övningen visade glädjande nog att vi använde samma procedurer som britterna. Ett tecken på att vi är väl integrerade och har rätt förutsättningar för att ingå i en multinationell styrka på det här sättet, säger Magnus Almqvist.