Marinens betydelse i århundraden

Året var 1522, det rådde krig i Sverige och adelsmannen Gustav Vasa som hade valts till svensk riksföreståndare ledde motståndet mot den danska unionskungen Kristian II. För att kunna besegra Danmark, insåg Gustav Vasa att han behövde egna örlogsskepp. Han vände sig då till hansestaden Lübeck där han köpte tio fullt utrustade skepp som han seglade in till den svenska kusten, den 7 juni år 1522. I och med lades grunden till svenska marinen.

Tillgången till fri sjöfart i fred, kris och krig, är av avgörande betydelse. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Sverige geografiska läge kan betraktas som en ö där sjöfarten alltid har utgjort en viktig betydelse för både vår välfärd och vårt försvar. Nu 497 år senare har tillgången till fri sjöfart och förmågan att skydda vår territoriella integritet lika stor relevans. Vår region med Östersjön och västerhavet har fått en allt större strategisk betydelse som bland annat märks genom ökade maritima aktiviteter. Som exempel sker det dagligen mellan 3000-4000 fartygsrörelser in och ut i Östersjön. Större delen av Sveriges och de övriga sjönationernas handel går på köl vilket i sin tur gör oss beroende av att ha tillgång till fria sjövägar, i fred, kris och krig. För att få en tidig förvarning om eventuella hot mot vår välfärd och vårt territorium, krävs en ständig marin närvaro.

Marinen i framtiden

Marinen har i dag moderna, insatsberedda och väl utvecklade förband med förmågan att möta alla typer av hot. Marinen utgör en betydande del av Sveriges försvar, både enskilt såväl som tillsammans med andra. I dag den 7 juni firar marinen 497 år av utveckling och förmåga. Gustav Vasa gjorde en analys för snart 500 år sedan där han insåg vikten av en fungerande sjöfart som krävde ett starkt sjöförsvar. För att vidmakthålla och öka den marina förmågan även in i  framtiden, krävs en utveckling. Låt oss hoppas att samma analys görs i dag så att generationer efter oss fortsatt kan ha en fungerande välfärd och fira marinen.