Lyckat bokslut för årets upplaga av Baltops

Det svenska deltagandet i Baltops bidrar till stabilitet och säkerhet i Östersjöområdet samtidigt som Försvarsmaktens förmåga att arbeta i internationella sammanhang stärks. Det är den övergripande slutsatsen när en av årets största marinövningar sammanfattas.

HMS Nyköping tillsammans med den brittiska fregatten HMS Kent under slutfasen av Baltops.
HMS Nyköping tillsammans med den brittiska fregatten HMS Kent under slutfasen av Baltops. Foto: Per-Ola Mjömark/Försvarsmakten
Fartygschefen på HMS Karlstad, Magnus Almqvist, i samspråk med två brittiska besökare från HMS Kent.
Fartygschefen på HMS Karlstad, Magnus Almqvist, i samspråk med två brittiska besökare från HMS Kent. Foto: Per-Ola Mjömark/Försvarsmakten
En brittisk sjöman säkerställer att de svenska besökarna kommer tryggt ombord på den snabbgående motorbåt som ska ta dem till fregatten HMS Kent.
En brittisk sjöman säkerställer att de svenska besökarna kommer tryggt ombord på den snabbgående motorbåt som ska ta dem till fregatten HMS Kent. Foto: Per-Ola Mjömark/Försvarsmakten
En svensk sjöman i Örlogshamnen i Karlskrona spanar ut över inloppet där HMS Nyköping stävar hemåt efter väl utfört arbete under Baltops.
En svensk sjöman i Örlogshamnen i Karlskrona spanar ut över inloppet där HMS Nyköping stävar hemåt efter väl utfört arbete under Baltops. Foto: Per-Ola Mjömark/Försvarsmakten

Årets upplaga av marinövningen Baltops är till ända och de både systerfartygen HMS Karlstad och HMS Nyköping har återigen förtöjt i örlogshamnen i Karlskrona. Sverige var en av 18 deltagande nationer under årets övning. Totalt medverkade omkring 12 000 soldater och sjömän, 40 örlogsfartyg och ungefär lika många stridsflyg och helikoptrar.

Under den två veckor långa övningen har de båda fartygen varit en del av den brittiskledda snabbinsatsstyrkan JEF, Joint Expeditionary Force. I JEF-samarbetet ingår Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Storbritannien och Sverige. Under Baltops ingick de två Visbykorvetterna fullt ut i styrkan och leddes av det brittiska fartyget HMS Albion. Även en svensk ubåt, HMS Södermanland, stod till styrkans förfogande.

Engelska flottan har siktats vid HMS Karlstad – en brittisk sjöofficer embarkerar via styrbords lotslejdare på vapendäck.
Engelska flottan har siktats vid HMS Karlstad – en brittisk sjöofficer embarkerar via styrbords lotslejdare på vapendäck. Foto: Per-Ola Mjömark/Försvarsmakten

Välkommet bidrag från svensk sida

Det svenska styrkebidraget har varit uppskattat. Örlogskapten Björn Bergstrand har under Baltops tjänstgjort som svensk samverkansofficer ombord på det brittiska flaggskeppet HMS Albion och upplever att man har dragit många viktiga lärdomar under tiden ombord, inte minst vikten av samverkan och koordinering inför en stor marinövning.

–  Vi har även fått svara på mycket frågor och kunnat delge kunskap om hur man bäst kan nyttja våra svenska korvetter. På det sätt som JEF är uppbyggt fyller de svenska Visbykorvetterna en viktig roll när styrkan opererar i Östersjön. Det är här vi är bäst, förklarar Björn Bergstrand.

Även fanjunkare Thomas Petersson har haft möjlighet att samverka med britterna när han som en av fyra svenskar fick besöka den brittiska fregatten HMS Kent under några timmar i slutfasen av övningen.

– Vi träffade bland annat fartygschefen som nämnde att han uppskattade de svenska styrkornas flexibilitet under övningen, säger Thomas Petersson.

Tydlig signal från övande nationer

Övningar som Baltops är viktiga för marinens utveckling och säkerheten i närområdet. Genom att öva med andra nationer utvecklas Försvarsmaktens förmåga att jobba i internationella sammanhang. Samtidigt är det en tydlig signal som sänds – Sverige bygger säkerhet tillsammans med andra nationer.

– Baltops har gett oss en möjlighet att samverka med en rad olika nationer och olika typer av fartygssystem. De erfarenheter vi drar under en sådan här övning är ovärderliga, säger Magnus Almqvist som är fartygschef på HMS Karlstad.

Under Baltops 2019 har Sverige bidragit med två korvetter, en ubåt och omkring 100 personer inom övningsplanering, underhåll och skydd. Brittiska, spanska och amerikanska styrkor har övat på Ravlunda och Rinkaby skjutfält. Övningar som Baltops stärker den svenska marinens förmåga att ingå i internationella operationer och ökar stabiliteten i vårt närområde
Under Baltops 2019 har Sverige bidragit med två korvetter, en ubåt och omkring 100 personer inom övningsplanering, underhåll och skydd. Brittiska, spanska och amerikanska styrkor har övat på Ravlunda och Rinkaby skjutfält. Övningar som Baltops stärker den svenska marinens förmåga att ingå i internationella operationer och ökar stabiliteten i vårt närområde. Foto: Jonas Helmersson/Försvarsmakten