Att jaga en svensk ubåt är bland det svåraste som finns

Någonstans under ytan i Östersjön rör sig en ubåt sakta fram genom vattnet. Sonaroperatörerna rapporterar till det vakthavande befälet vilka fartyg som, ovetande om ubåtens närvaro, rör sig på ytan. Att jaga en svensk ubåt i Östersjön är något av det svåraste en motståndare kan ta sig för.
Ubåtsjakt är ett av många övningsmoment som genomförs under övningen Baltops.

Ubåt
Ubåt
Foto: Rebecka Signäs/Försvarsmakten

Med hjälp av underrättelser, militära strategier och kunskap om närområdet bestämmer högre chef, genom ubåtarnas särskilda ledningscentral UVAK, var och när de svenska ubåtarna ska uppträda.

De svenska ubåtarna har många unika förmågor. Förutom att dolt kunna kontrollera ett havsområde och en unik förmåga gällande underrättelseinhämtning till sjöss, har de även ett av Försvarsmaktens mest slagkraftiga vapen – torpeder.

De svenska ubåtarna är kända världen över för att tyst och dolt kunna förflytta sig utan att bli upptäckta. För att i händelse av krig kunna försvara landets gränser och territoriella intigritet är ubåtarna lastade med olika typer av torpeder, både skarpa torpeder och torpeder för övningssyfte. Alltså torpeder både med och utan sprängladdning.

- Svenska ubåtar är mycket svåra att upptäcka tack vare den teknik som ubåten är uppbyggd efter samt besättningarnas professionella och taktiska uppträdande, säger Mikael, Fartygschef på en av Sveriges ubåtar.

Tack vare sin unika förmåga att hålla sig dolda är de svenska ubåtarna en eftertraktad resurs även i internationella sammanhang.

- I ett verkligt scenario upptäcker inte en motståndare att en ubåt är i området förrän vi har sänkt det första fartyget. Under övningen Baltops kommer de övriga fartygen försöka hitta oss, fortsätter Mikael.

Ska kunna leva som vanligt

Att delta i en övning som BALTOPS19 förbättrar marinens förmåga att tillsammans genomföra integrerade marina operationer. Det gör det även möjligt för svenska enheter att träna tillsammans i större multinationella sammansättningar.

- Att öva tillsammans inom Försvarsmakten och med internationella partners bidrar till en starkare marin och ett starkare försvar. Alla delar av marinen bidrar tillsammans till en högre tröskeleffekt och därmed en säkerhet för den territoriella integriteten. Det är viktigt att vi tillsammans visar närvaro i det svenska närområdet, säger chefen för Första ubåtsflottiljen Mats Agnéus.

Denna typ av övningar är inget ovanligt för marinen som har lång erfarenhet av internationellt samarbete. Samtliga delar av marinen är viktiga för att visa närvaro längs landets kuster och att försvara och bevara den territoriella intigriteten till havs, för att livet för de svenska medborgarna ska kunna fortsätta som vanligt.