Bataljonstaberna tog två steg framåt med Brigstri 19

15 arméförband med 500 soldater från Norrbottens regemente (I 19) i norr till Södra skånska regementet (P7) i söder deltog i årets upplaga av Brigstri – Markstridsskolans årligen återkommande ledningsträningsövning för bataljonstaber inom brigads ram.
– Det här är en bra övning som fångar den taktik och det ledarskap som krävs för att utveckla den svenska armén, sa ställföreträdande arméchefen Fredrik Ståhlberg, som fanns på plats under första övningsdagen.

18:e stridsgruppen Gotlands bataljonsstab ledde och samordnade bataljonens strid mot den anfallande fienden som hade fått fäste på det fiktiva Vätterhavets strandremsa. Foto: Alf Johansson/Försvarsmakten
Major Krister Pettersson, biträdande övningsledare och den som planerat hela övningen, stämmer av läget med major Mats Englund i Markstridsskolans ledningsträningsanläggning. Foto: Alf Johansson/Försvarsmakten
Att det var trångt om utrymmet i Markstridsskolans ledningsträningsanläggning påverkade inte stridshumöret negativt alls. Snarare tvärtom. Foto: Alf Johansson/Försvarsmakten
En majoritet av förbanden under Brigstri 19 grupperade inne i Markstridsskolans ledningsträningsanläggning. Men bland andra Göta ingenjörregemente (Ing 2) valde att slå sig ner på Skövde övningsfält. Foto: Alf Johansson/Försvarsmakten
Överstelöjtnant Stefan Pettersson (till höger), chef för 18:e stridsgruppen Gotland, diskuterar taktik med Alf Söderman, 18:e stridsgruppen, Magnus Dahlström, Skaraborgs regemente, och Johan Svenserud, Skaraborgs regemente. Foto: Alf Johansson/Försvarsmakten

Under Brigstri ska bataljonstaberna med hög grad av samordning öva taktik, beslutsfattning och stabsrutiner i ett scenario som utgår från en nationell operation i Sverige. Med det fiktiva Vätterhavet som kuliss skulle blå sida – med kombinerade vapen och genom samordning av brigadens funktioner – avvärja, fördröja och slå tillbaka fientliga luftlandsättningar och landstigningar.

Två steg framåt

Som alltid under Brigstri hämtades de stridande förbanden från den virtuella världen och styrdes av spelledningen från Markstridsskolans ledningsträningsanläggning.
– Jag tycker att staben tagit såväl ett som två steg framåt tack var den här övningen, sa överstelöjtnant Stefan Pettersson, chef för 18:e stridsgruppen Gotland, och fortsatte:
– Och då menar jag både på individnivå, där många fått en större insikt och förståelse för kraven i den egna funktionen, och vad gäller samarbetet mellan olika funktioner.

Lagom tempo

Efter att förbanden dagen innan anslutit till Skövde garnison från hela Sverige inleddes övningen på allvar under fredagen (3 maj). Några förband grupperade på övningsfältet, andra på Skaraborgs regementes (P 4) eller Trängregementets kasernområden medan den stora majoriteten klämde in sig i Markstridsskolans ledningsträningsanläggning.

Övningen pågick sedan under hela helgen och fram tills tisdag (7 maj) – med de övergripande målen att höja förmågan gällande metoder för ledning och stabstjänst samt för taktik och stridsteknik.
– Det har varit en lagom dynamisk övning, inte ett så hysteriskt tempo som det var i fjol utan med en mer realistisk tidsfaktor, sa Stefan Pettersson.
– Vi gav förbanden mer tid till förberedelser innan vi startade, det gjorde skillnad, förklarade major Krister Pettersson¸ biträdande övningsledare och den som planerade hela övningen.

Passar perfekt

Förutom de gästande förbanden deltog även eleverna från Markstridsskolans nivåhöjande utbildning Taktisk kurs armén (Tak A) i övningen. Tak A förbereder eleverna såväl mot kompanichefsrollen som befattning i bataljonsstab och därför passar Brigstri perfekt in i deras utbildningsplan.