Försvarsmaktens nya signalspaningsfartyg har tilldelats namn

Inhämtning av underrättelser är en avgörande del av Sveriges försvar och signalspaningsfartyg utgör därmed en strategiskt viktig funktion. Försvarsmakten beställde 2017 ett nytt signalspaningsfartyg vilken är planerad att levereras under 2020 och därmed ersätta en av marinens slitvargar.

Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Enligt marin tradition föreslås namn vid en namngivningskommitté. Därefter skickas en hemställan till H.M. Konungen om dennes nådiga gillande till det föreslagna namnet. När svar erhållits fattar marinchefen beslut om namngivning.

– Försvarsmakten och marinen får tillsammans med Försvarets Radioanstalt ett kvalificerat och modernt signalspaningsfartyg som ger en ökad förmåga. Jag kan nu glädjande meddela att beslut är fattat om att det nya signalspaningsfartyget ska bära namnet HMS Artemis, sa Jens Nykvist

Arbetet med att färdigställa signalspaningsfartyget nådde ännu en milstolpe i dag den 17 april när hon sjösattes i Gdynia/Polen. HMS Artemis kommer så småningom att förflyttas till Karlskrona där hon färdigställs helt innan hon överlämnas till Försvarsmakten. Vid överlämningen under nästa år, genomförs också den traditionella dopceremonin.