Ett annorlunda uppdrag för HMS Furusund

Skärgården runt Stockholm är stor och på sina ställen djup och erbjuder därför en tacksam miljö för undervattensfarkoster att försvinna i. Därför är det oerhört viktigt att träna på att följa undervattensverksamhet just i den miljön. Men hur övar man på det? Ett sätt att simulera mindre farkoster är att ett ytfartyg bogserar ett undervattensmål som sonaroperatörerna ombord på fartyg sedan får försöka upptäcka och följa med sonaren. HMS Furusund är ett av fartygen som fick utföra uppdraget.

Pingvar består av en liten båt som i sin tur drar ett mål bestående av reflektorer en bit efter sig cirka femton meter under vattnet.

HMS Furusund


Skärgården runt Stockholm är stor och på sina ställen djup och erbjuder därför en tacksam miljö för undervattensfarkoster att försvinna i. Därför är det oerhört viktigt att träna på att följa undervattensverksamhet just i den miljön. Men hur övar man på det? Ett sätt att simulera mindre farkoster är att ett ytfartyg bogserar ett undervattensmål som sonaroperatörerna ombord på fartyg sedan får försöka upptäcka och följa med sonaren. HMS Furusund är ett av fartygen som fick utföra uppdraget.
Pingvar består av en liten båt som i sin tur drar ett mål bestående av reflektorer en bit efter sig cirka femton meter under vattnet.

HMS Furusund


Skärgården runt Stockholm är stor och på sina ställen djup och erbjuder därför en tacksam miljö för undervattensfarkoster att försvinna i. Därför är det oerhört viktigt att träna på att följa undervattensverksamhet just i den miljön. Men hur övar man på det? Ett sätt att simulera mindre farkoster är att ett ytfartyg bogserar ett undervattensmål som sonaroperatörerna ombord på fartyg sedan får försöka upptäcka och följa med sonaren. HMS Furusund är ett av fartygen som fick utföra uppdraget.
Pingvar består av en liten båt som i sin tur drar ett mål bestående av reflektorer en bit efter sig cirka femton meter under vattnet. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten


HMS Furusund


Skärgården runt Stockholm är stor och på sina ställen djup och erbjuder därför en tacksam miljö för undervattensfarkoster att försvinna i. Därför är det oerhört viktigt att träna på att följa undervattensverksamhet just i den miljön. Men hur övar man på det? Ett sätt att simulera mindre farkoster är att ett ytfartyg bogserar ett undervattensmål som sonaroperatörerna ombord på fartyg sedan får försöka upptäcka och följa med sonaren. HMS Furusund är ett av fartygen som fick utföra uppdraget.
HMS Furusund har dykeri, bärgning och undervattensarbeten som huvuduppgift. Fartyget utnyttjas av både FMV och FOI för bland annat utprovning och utveckling av tekniska undervattenssystem. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
Matrosen Walter klev ombord på fartyget för bara tre dagar sedan och är i full gång att lära sig så mycket han kan för tjänsten. Här går Viktor igenom proceduren att starta upp fartygets maskineri inför losskastning.

HMS Furusund


Skärgården runt Stockholm är stor och på sina ställen djup och erbjuder därför en tacksam miljö för undervattensfarkoster att försvinna i. Därför är det oerhört viktigt att träna på att följa undervattensverksamhet just i den miljön. Men hur övar man på det? Ett sätt att simulera mindre farkoster är att ett ytfartyg bogserar ett undervattensmål som sonaroperatörerna ombord på fartyg sedan får försöka upptäcka och följa med sonaren. HMS Furusund är ett av fartygen som fick utföra uppdraget.
Matrosen Walter klev ombord på fartyget för bara tre dagar sedan och är i full gång att lära sig så mycket han kan för tjänsten. Här går Viktor igenom proceduren att starta upp fartygets maskineri inför losskastning. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
Under tiden fartyget kör längs sin bana passar besättningen på att utföra diverse underhåll på utrustningen.

HMS Furusund


Skärgården runt Stockholm är stor och på sina ställen djup och erbjuder därför en tacksam miljö för undervattensfarkoster att försvinna i. Därför är det oerhört viktigt att träna på att följa undervattensverksamhet just i den miljön. Men hur övar man på det? Ett sätt att simulera mindre farkoster är att ett ytfartyg bogserar ett undervattensmål som sonaroperatörerna ombord på fartyg sedan får försöka upptäcka och följa med sonaren. HMS Furusund är ett av fartygen som fick utföra uppdraget.
Under tiden fartyget kör längs sin bana passar besättningen på att utföra diverse underhåll på utrustningen. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
Ombord på HMS Furusund finns en mängd utrustning, bland annat undervattensfarkoster som används för undervattensarbeten. Via manöverbryggan kan operatören styra farkosterna.

HMS Furusund


Skärgården runt Stockholm är stor och på sina ställen djup och erbjuder därför en tacksam miljö för undervattensfarkoster att försvinna i. Därför är det oerhört viktigt att träna på att följa undervattensverksamhet just i den miljön. Men hur övar man på det? Ett sätt att simulera mindre farkoster är att ett ytfartyg bogserar ett undervattensmål som sonaroperatörerna ombord på fartyg sedan får försöka upptäcka och följa med sonaren. HMS Furusund är ett av fartygen som fick utföra uppdraget.
Ombord på HMS Furusund finns en mängd utrustning, bland annat undervattensfarkoster som används för undervattensarbeten. Via manöverbryggan kan operatören styra farkosterna. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
Man tar alla tillfällen i akt att se till att nya matrosen Walter kommer in i arbetet, till exempel genom att ankra fartyget och därmed gå igenom alla begrepp för den proceduren.

HMS Furusund


Skärgården runt Stockholm är stor och på sina ställen djup och erbjuder därför en tacksam miljö för undervattensfarkoster att försvinna i. Därför är det oerhört viktigt att träna på att följa undervattensverksamhet just i den miljön. Men hur övar man på det? Ett sätt att simulera mindre farkoster är att ett ytfartyg bogserar ett undervattensmål som sonaroperatörerna ombord på fartyg sedan får försöka upptäcka och följa med sonaren. HMS Furusund är ett av fartygen som fick utföra uppdraget.
Man tar alla tillfällen i akt att se till att nya matrosen Walter kommer in i arbetet, till exempel genom att ankra fartyget och därmed gå igenom alla begrepp för den proceduren. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
Kocken Viking ombord står inte bara för maten. Han är även konditor och höjer stämningen ombord med fint kaffebröd.

HMS Furusund


Skärgården runt Stockholm är stor och på sina ställen djup och erbjuder därför en tacksam miljö för undervattensfarkoster att försvinna i. Därför är det oerhört viktigt att träna på att följa undervattensverksamhet just i den miljön. Men hur övar man på det? Ett sätt att simulera mindre farkoster är att ett ytfartyg bogserar ett undervattensmål som sonaroperatörerna ombord på fartyg sedan får försöka upptäcka och följa med sonaren. HMS Furusund är ett av fartygen som fick utföra uppdraget.
I byssan regerar Viking som inte bara är kock utan också konditor. Just den här dagen fick besättningen inte bara njuta av stekt fläsk med löksås. De blev serverade bland annat vaniljhjärtan. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
När HMS Furusund far förbi med sitt bogserade mål  efter sig kan man se hur de tränande fartyget närmar sig och styr upp mot den tänkta undervattensfarkosten.

HMS Furusund


Skärgården runt Stockholm är stor och på sina ställen djup och erbjuder därför en tacksam miljö för undervattensfarkoster att försvinna i. Därför är det oerhört viktigt att träna på att följa undervattensverksamhet just i den miljön. Men hur övar man på det? Ett sätt att simulera mindre farkoster är att ett ytfartyg bogserar ett undervattensmål som sonaroperatörerna ombord på fartyg sedan får försöka upptäcka och följa med sonaren. HMS Furusund är ett av fartygen som fick utföra uppdraget.
När HMS Furusund far förbi med sitt bogserade mål efter sig kan man se hur de tränande fartyget närmar sig och styr upp mot den tänkta undervattensfarkosten. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten

HMS Furusund har sin hemmahamn i Berga och tillhör Marinbasens Ekipagekompanis andra sjötransportpluton. Hon är ett fartyg som har undervattensarbete som sin huvuduppgift. Fartyget med besättning fick i uppdrag att under ubåtsjaktövningen dra den så kallade ubåten efter sig på släp. ”Ubåten” består av två reflektorer med tjugo meters mellanrum som släpas på olika djup efter en förutbestämd kurs. Fartygen vars besättning ska tränas ligger utspridda i området och ska reagera när ”Pingvar” som den också kallas passerar. Besättningen ombord på HMS Furusund märker hur de olika fartygen riktar upp sig och styr in mot målet när de passerar. Ett tecken på att den så kallade ubåten är detekterad och följs.

HMS Furusund är egentligen en smula överkvalificerad för uppgiften. Fartyget med besättning har dykeri, bärgning och undervattensarbeten som huvuduppgift. På ett vis är fartyget en lillasyster till ubåtsräddningsfartyget HMS Belos. De har liknande undervattenspositioneringssystem och kan trots sjöhävning hålla sig på samma position vilket krävs när man som exempel ska placera ut föremål på metern när eller leta efter saker på botten. När andra fartyg övar på att fälla minor är det HMS Furusund som i sin tur plockar upp dem. För att lösa den typen av arbeten har de två olika undervattensfarkoster ombord som dykare med van hand styr via skärmar. Fartyget är också utrustat med Multi-Beam, ett sorts avancerat ekolod, som ger fartyget möjlighet att kartlägga havsbotten.

Fartyget stödjer inte bara marinens sjöstridskrafter, de löser också uppgifter åt FOI och FMV. Ett arbete ombord på det här lilla fartyget innebär att du inte bara utövar din huvudtjänst som exempelvis dykare, maskintjänstchef eller matros, man bidrar kontinuerligt vid lösandet av alla andra uppgifter fartyget är satt att lösa. Alla händer behövs när man hanterar utrustning ombord som ska hissas upp och ner i vattnet. Vissa övningsminor väger upp till ett ton så det krävs att alla vet sin roll även som i det här fallet med Pingvar.