Transporter med millimeterprecision

En flygvapenövning måste förberedas noggrant. Stora mängder materiel och personal måste ombaseras för att vara på rätt plats när övningen drar igång. Det kräver transporter.

Det går åt handkraft för att få containern på precis rätt plats i lastutrymmet. Foto: Per Forsberg/Försvarsmakten
Containern ställs på en K-loader som sedan lastar in den i flygplanet på rätt höjd och i rätt vinkel. Foto: Per Forsberg/Försvarsmakten
12 meter långt är lastutrymmet i en TP 84 Hercules och maximal lastvikt är cirka 20 ton. Foto: Per Forsberg/Försvarsmakten
Från Helikopterflottiljen har bland annat tankbilar med släp kört mot FVÖ 19. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten
Många transporter inför FVÖ 19 sker på marken. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten

Skaraborgs flygflottilj i Såtenäs, Västergötland. På plattan står en TP 84 Hercules och gapar stort med sin lastlucka i regnet. Centimeter för centimeter närmar sig containern med hjälp av K-loadern, lastfordonet. Den kan höja och sänka lasten på alla håll för att containern ska komma med rätt höjd och vinkel in i flygplanets lastutrymme.

– Det finns risk att det blir byrålåde-effekt annars, säger Peter Lundgren, Lastmästare på Klargöringstroppen.

Två stora containrar ska lastas denna gång. Det kräver att hela lastutrymmet utnyttjas maximalt.      

Pågått i flera veckor

Arbetet med transporterna och planeringen av dessa har pågått i flera veckor. Gitte Sundberg arbetar med resursallokering på Skaraborgs flygflottilj och är en av de som tar emot alla beställningar av transporter som kommer in från olika delar av Försvarsmakten. Det gäller både transport av olika typer av materiel, samt personal och deras personliga tillhörigheter. Sedan gäller det för henne och hennes kollegor att planera allt ifrån tider till last- och passagerarlistor. Och det är lite av ett pussel att få planeringen att gå ihop, vilka containrar ska vart, vilka ska med.

– Exempelvis kan man lasta av en last i Luleå för att sedan lasta maskinen på nytt för vidare transport, allt för att kunna pussla ihop så många kunder som möjligt och tillgodose transporterbehoven inom försvarsmakten, säger hon.

Inför övningen går det flera flyg per dag med last, och frakterna har pågått i ett par veckor. Allt som förbandet behöver hemma för verksamheten behöver de också ta med sig när de ska öva på en annan plats. Gitte Sundberg och hennes kollegor har fått jobba hårt med planeringen. Det kan också komma ändringar, vilket inte bara påverkar den aktuella flygningen utan ofta skapas det kedjereaktioner berättar hon.

Hela Försvarsmaktens behov

Bara för att Flygvapnet ska öva så betyder det inte att resten av Försvarsmakten står stilla. Det är bara Skaraborgs flygflottilj som har transportflygplan och TP 84 Hercules. Samtidigt som Flygvapenövning 19, FVÖ 19, pågår till exempel också Northern Wind, den stora Arméövningen, som också behöver transporter. 

– Den största utmaningen är att få hela Försvarsmaktens transportbehov tillgodosett samtidigt som vi ska frakta materiel inför flygvapenövningen, säger Gitte Sundberg.

Vägtransporter

Det är inte bara flyg som används för frakterna i samband med FVÖ 19. Mycket fraktas också på marken från de olika flottiljerna.  Bland annat har Helikopterflottiljen kört mot FVÖ 19 Vidsel med ett 25-tal fordon. Allt från två tankbilar med släp till ledningsfordon, en ambulans och vanliga personbilar, berättar Lasse Jansson, kommunikationschef på Helikopterflottiljen.

Viktiga detaljer

På Skaraborgs flygflottilj har den andra containern precis börjat glida in i lastutrymmet. På golvet i TP 84:an finns rullhjul som paletten med containern åker på. 12 meter långt är lastutrymmet och 12 meter ska användas för denna flygning. Den sista lilla biten hjälps alla åt att med handkraft trycka den stora containern på precis rätt plats i lastutrymmet. Det gäller att ha koll på millimetrarna innan lastningen.

– Små detaljer kan stjälpa hela lasset, säger Peter Lundgren.