Armén leds nu från Enköping

Arméchefen och Arméstaben har nu officiellt mottagits i Enköpings garnison. Under en enkel ceremoni i minusgrader och i ett stilla snöfall välkomnade garnisonschef överste Mattias Hanson, arméchefen generalmajor Karl Engelbrektson och hans stab välkomna till Enköping.

Ceremoni vid mottagande av FGS_A.
Ceremoni vid mottagande av FGS_A.
Arméstaben uppställd tillsammans med fanvakt ur Ledningsregementet. Fanvakten bär Ledningsregementets fana (blå) och Upplands regementes fana (röd/gul). Foto Foto: Rickard Törnhjelm/Försvarsmakten
Ceremoni vid mottagande av FGS_A.
Arméchef generalmajor Karl Engelbrektson i talarstolen. Till höger garnisonschef överste Mattias Hanson och regementsförvaltare Freddie Cederqvist. Foto: Foto: Rickard Törnhjelm/Försvarsmakten
Ceremoni vid mottagning av FGS/A
Från vänster: Kommunstyrelsens ordförande i Enköping, Ingvar Smedlund, arméchef generalmajor Karl Engelbrektson, ställföreträdande arméchef brigadgeneral Fredrik Ståhlberg, garnisonschef och chef Ledningsregementet överste Mattias Hanson. Foto: Jonas Helmersson/Försvarsmakten

Försvarsgrenstab armé inrättades den 1 januari 2019 och flyttade i samband med detta ut från Stockholm till Enköpings garnison.

Överste Hanson betonade i sitt tal att armén har gamla anor i Enköping. Han citerade bland annat boken ”Arméledning i förändring Minnesskrift över tiden i Enköping, 1996-2002"
– Där kan man se att för 21 år sedan närmare bestämt den 7 januari 1998 var det en invigningsceremoni vid ATAC, sedermera ATK här i Enköping. Så det finns en arméhistoria kopplad till Enköping, även om dåvarande ledning inte fyllde samma funktioner som ni skall bygga upp idag, sade han.

Arméchefen, generalmajor Engelbrektson, betonade i sitt tal till personalen att det är ett förändrat omvärldsläge som krävt en förändrad ledning för ett starkare försvar. Han tackade också alla som arbetat hårt med att möjliggöra Arméstabens flytt till Enköping.

I sitt tal framhöll han också att detta är ett historiskt ögonblick och att våra ceremonier påminner oss om att vi är del av något större. I sitt tal citerade han förre ständige sekreteraren i Svenska Akademin Peter Englund:

”Ett liv i traditionslöshet underblåser illusionen att man själv är världens mitt, att världen förändras med dig och för dig, motståndslöst. Traditioner påminner oss om att så inte är fallet.  För traditionen säger att världen förblir medan du förändras, medan du drar vidare och efter att du dragit vidare

Slutligen talade även Ingvar Smedlund, ordförande i Enköpings kommunstyrelse. Han hälsade Arméstaben välkommen till Enköping och berättade att här finns både värme och hjärta, något som han tycker utmärker Enköping från andra städer. Han lovade i sitt tal att stödja Arméstaben i sin etablering och hoppades att personalen i Arméstaben skulle trivas i kommunen.