Totalförsvarstema för landets ammunitionsröjare

Firandet av Sankta Barbara 3-4 december i Eksjö

Varje år i december bjuder chefen för Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum, Swedec, in landets ammunitionsröjare och verksamhetens samarbetspartners till Eksjö, men även utländska ammunitionsröjare inom skrået bjuds in för att fira skyddshelgonet Sankta Barbara. Firandet består av en heldag med föreläsningar och en halvdag med ceremoni och korum. Under ceremonin delas utbildningsbevis ut till skolans elever och om någon förtjänstmedaljör nominerats och fått utnämning delas även den medaljen ut under ceremonin.

Sankta Barbara 2019
Sankta Barbara 2019
Fredrik Peedu, chefen för Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum, hälsade alla välkomna. Foto: Monica Sandsvik Svensson/Försvarsmakten
Hans Brun vid Sankta Barbara 2019
Terrorforskare Hans Brun från Försvarshögskolan berättade om terrorhändelser i västvärlden. Foto: Monica Sandsvik Svensson/Försvarsmakten
Tommy Åkesson vid Sankta Barbara 2019
Det kan låta torrt med försvarsberedning, men huvudsekreterare Tommy Åkesson från regeringskansliet presenterade arbetet på ett både roligt och intressant sätt. Foto: Monica Sandsvik Svensson/Försvarsmakten
Sankta Barbara 2019
Fredrik Peedu berättade om ammunitionsröjarnas skyddshelgon Sankta Barbara vid ceremonin i Eksjö kyrka, dag två. Foto: Monica Sandsvik Svensson/Försvarsmakten
Sankta Barbara 2019
Fantastiska toner från den förstärkta oktetten ur Arméns musikkår. Foto: Monica Sandsvik Svensson/Försvarsmakten
Helge Stålnacke vid Sankta Barbara 2019
Helge Stålnacke från Norrbottens regemente höll korum. I bakgrunden syns fanbäraren med Swedecs fana. Foto: Monica Sandsvik Svensson/Försvarsmakten
Förtjänstmedaljör vid Sankta Barbara 2019
Håkan Sandell vid Swedec tilldelades förtjänstmedaljen 2018. Foto: Monica Sandsvik Svensson/Försvarsmakten

Den röda tråden - totalförsvar

I år var temat nationellt försvar med fokus på totalförsvaret. Hans Brun, terrorforskare från Försvarshögskolan, FHS, inledde med en presentation av terrorhändelser i västvärlden, därefter hade regeringskansliet via huvudsekreteraren i försvarsberedningen, Tommy Åkesson, en föreläsning om hur beredningsarbetet går till och vad som kan förväntas inom ramen för ammunitionsröjningstjänsten.

Lars-Göran Mårtensson från Polisen talade om hur bombskyddet i Malmö löst en hotfull terrorhändelse i Skåne. Det som gav perspektiv i berättelsen var den mänskliga och historiska beskrivningen om gärningsmannen och hans familj. Anna Sjödin från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, berättade om Nusar, en nyinrättad funktion för nationell sök- och räddningstjänst i urban miljö.

Givetvis hade Försvarsmakten föreläsningstid; Mats Klintäng, ställföreträdande chef för Totalförsvarsavdelning, talade om vikten av att återta totalförsvaret. Han påpekade att både Swedec och Totalförsvarets skyddscentrum har viktiga roller inom området.

Om operativa insatser och tillvägagångssätt inom militär söktjänst berättade Sven Johansson och Harald Glans från Göta ingenjörregemente. Swedecs medarbetare Frans Eriksson avslutade temat med att berätta om hur Försvarsmakten gett stöd åt Polismyndigheten med att sortera och oskadliggöra ammunition på Armémuseum i Stockholm.

Sist ut med en underhållande och intressant presentation om hur delfiner använts som hjälp vid ammunitionsröjning i USA, var amerikanen Evan Mock, som tidigare arbetat inom amerikanska flottan, US Navy.  

Morgondagens Swedec

Chefen för Swedec Fredrik Peedu både inledde och avslutade föreläsningsdagen, han talade bland annat om morgondagens Swedec och vilka utmaningar centrumet står inför.
– Vi utbildar personal från Polisen och MSB, vi utvecklar metoder och tekniker för oskadliggörande av ammunition, vi övar tillsammans och samarbetar inom flera områden i vårt dagliga värv.
– Uppdraget att vara ett kompetenscentrum tillika ett totalförsvarscentrum är inget vi löser själva - vi gör det tillsammans!
– Att dricka kaffe från samma termos och samtala kring ett dukat bord är viktigt för att bygga relationer och samförstånd, fortsatte Fredrik Peedu. Så dagen avslutades följaktligen med en god middag på militärrestaurangen Traktören.

Stämningsfullt i Eksjö kyrka

Dagen därpå samlades alla i Eksjö kyrka för att lyssna på en förstärkt oktett ur Arméns musikkår som spelade stämningsfulla musikstycken och psalmer och gav alla en magisk start på dagen. Pastor Helge Stålnacke, från Norrbottens regemente, höll ett korum med tänkvärda ord, där han klargjorde att efter sina fem utlandsmissioner så har ammunitionsröjarna en speciell plats i hans hjärta.

Eleverna fick sina bevis för genomförd och godkänd utbildning, chefen för Swedec presenterade vem som nominerats och valts ut till årets förtjänstmedaljör – Håkan Sandell.
En god kamrat och en problemlösare, var några av ledorden förtjänstmedaljören fick och det är precis vad som krävs inom vår funktion!