Samordning, taktik och operationer

– Trident Juncture utvecklar arméns förmåga i fält

Sverige deltar i övningen Trident Juncture 2018 med förband från samtliga stridskrafter för att öka förmågan att försvara Sverige. För markförbanden är övningen ett mycket bra tillfälle att fortsätta utvecklingen av arméns förmåga i fält.
– Att få delta i en sådan här stor övning med andra nationer är ett oerhört viktigt steg i den fortsatta utvecklingen av vår väpnade strid, vår förmåga att leda och vår uppdragstaktik, sa Sveriges armétaktiske chef, brigadgeneral Fredrik Ståhlberg när han besökte övningen under några dagar.

Sverige deltar i övningen Trident Juncture 2018 med förband från samtliga stridskrafter för att öka förmågan att försvara Sverige. För markförbanden övningen en mycket bra tillfälle att fortsätta utvecklingen av arméns förmåga i fält. Foto: Marcus Nilsson/Försvarsmakten
Att leda en brigad är sker inte enbart via sambandsmedel, här är brigadchefen Lennart Widerström på plats vid stridsvagnskompaniets gruppering och samverkar med kompanichefen, kapten Christian Wester inför nästa skede i anfallet. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Sverige deltar med ett stridsvagnskompani med vagnar och besättningar från Skaraborgs regemente, P 4, Södra skånska regementet, P 7 och Norrbottens regemente, I 19. Kompaniet ingår i 191:a mekaniserade bataljonen från I 19. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Armétaktisk chef, brigadgeneral Fredrik Ståhlberg besökte Trident Juncture under några dagar, här presenterar brigadchefen, överste Lennart Widerström sin stridsplan. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Teknisk tjänst är en del av logistiken, här tar soldaterna ur teknisk pluton emot reservdelar som skickats från Sverige. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Artilleriregementet från Boden deltar med delar av Artilleribataljonen under Trident Juncture, här syns en av Archerpjäserna beredd att understödja brigadens anfall. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Ett av funktionsförbanden som ingår i den svenska brigaden under Trident Juncture är Luftvärnsregementet från Halmstad som deltar med två robot 70-plutoner och en radarpluton. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Brigadchefen Lennart Widerström går igenom nästa skede i stridsplanen med sin operationschef, major Magnus Gimås. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
En mätt soldat är en bra soldat. Simon Rydstedt är en av många som ser till att logistik, underhåll och stöd fungerar under övningen. Simon gjorde värnplikten som kock på Trängregementet 2006-2007 och är nu pliktinkallad som kock på logistikbataljonen under Trident Juncture. Här syns Simon är i full färd med att förbereda dagens lunch, korv stroganoff. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Göta ingenjörregemente deltar med ett ingenjörkompani som bland annat har ingenjörbandvagn 120 och det nya brosystemet Krigsbro 8, ett stridstekniskt brosystem som är byggt på ett chassi från Leopardstridsvagnen. Foto: Marcus Nilsson/Försvarsmakten
Stridsfordon 90 och soldater ur det pansarskyttekompani som ingår i 191:a mekaniserade bataljonen från I 19. Foto: Marcus Nilsson/Försvarsmakten
Soldater ur brigadspaningskompaniet från Skaraborgs Regemente under stridspaus. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

Det svenska bidraget på marksidan består av en brigad med två manöverbataljoner och funktionsförband i form av fältarbeten, indirekt eld, luftvärn, logistik, ledning och samband samt spaning. Den ena manöverbataljonen är 191:a mekaniserade bataljonen som består av ett pansarskyttekompani, ett sammansatt stabs- understöds- och trosskompani med bland annat spaningsresurser och logistikdelar från Norrbottens regemente, I 19. Där ingår också ett ingenjörkompani från Göta ingenjörregemente, Ing 2 och ett stridsvagnskompani med vagnar och besättningar från Skaraborgs regemente, P 4, Södra skånska regementet, P 7 och Norrbottens regemente, I 19.

Den andra manöverbataljonen består av ett finskt skyttekompani från Björneborgs brigad och tre kompanier från 71:a bataljonen från Södra skånska regementet, P 7.

– Vi saknar en av manöverbataljonerna men vi har brigadens stomme på plats under övningen, det innebär att vi får öva alla våra funktioner fullt ut, inklusive ledningen av våra förband. Vi har också många nya chefer som under den här övningen får chansen att truppföra sina förband i ny terräng med mycket stora avstånd och dessutom i vinterförhållanden, berättar brigadchefen, överste Lennart Widerström.

Hög grad av samordning

En viktig del i arméns utveckling är också att brigadstaberna får öva med en högre chef och med sidoförband att ta hänsyn till.
– Vi deltar i en övning som leds av en Natostab och dessutom har vi sidoförband. På ena sidan av vårt brigadområde har vi en norsk brigad och på den andra en kanadensisk. Det om något kräver hög grad av samordning, ta bara när det gäller att flytta våra förband under striderna. Förflyttningar som i de flesta fall ska genomföras på samma vägar, åt olika håll, med många och breda fordon, fortsätter brigadchefen Lennart Widerström.

Strategiskt rätt

För armén fortsätter nu utvecklingen där förmågan i fält är grunden i arméns strategi och vision. Det ligger också inom ramen för såväl rådande omvärldsläge som ÖB:s vision; "Ett starkare försvar – möter varje hot, klarar varje utmaning".
– Trident Juncture är ett av många viktiga steg i utvecklingen, vi får ihop våra förband, inte bara inom brigaden utan i hela armén tillsammans med de armégemensamma förbanden. Och dessutom tillsammans med andra nationer i ett strategiskt viktigt område. Allt detta utvecklar vår väpnade strid, vår förmåga att leda och vår uppdragstaktik. Det gör att vi i ett nationellt försvar kan hantera stridens dynamik på rätt sätt, avslutar brigadgeneral Fredrik Ståhlberg.