HMS Carlskrona - marinens stora mulitverktyg

HMS Carlskrona deltar sedan en dryg vecka tillbaka i övningen Northern Coasts 2018, Noco-18, som i år genomförs i området syd och nord om Åland. Noco-18 är en internationell övning med ett 40-tal fartyg och cirka 4 000 deltagare från 13 länder. I övningen ingår bland annat en gemensam svensk-finsk fartygsstyrka om sju fartyg och en tillhörande stab.

Den svensk-finska staben i SFNTG har nu jobbat ihop sig under flera år och många övningar.
Den svensk-finska staben i SFNTG har nu jobbat ihop sig under flera år och många övningar. Foto: Joakim Tenglin/Försvarsmakten
Efter skjutning är det underhåll och rengöring som gäller.
Efter skjutning är det underhåll och rengöring som gäller. Foto: Joakim Tenglin/Försvarsmakten
Förliga kanon öppnar eld mot ett ytmål. Foto: Joakim Tenglin/Försvarsmakten

Den svenskfinska fartygsstyrkan benämns Swedish Finish Naval Task Group, förkortat SFNTG. Under denna övning leds den från en stab ombord på HMS Carlskrona. Staben är ett resultat av det på senare år utökade samarbetet mellan Sverige och Finland.

Utöver staben ombord medföljer även delar av 34:e underhållsenheten med reservdelar till de svenska minjaktsfartygen som deltar i övningen. HMS Carlskrona har dessutom med sig tre läkare och en sjuksköterska samt personal från Tredje helikopterskvadronen för att kunna underhålla och flyga den ombordbaserade helikoptern.

Mer än 50 personer utöver fartygets egen besättning finns alltså ombord. Det ställer höga krav på levererans av måltider och övrig service. Exempelvis ska kockarna leverera mat till över 100 personer flera gånger per dag.

Schemalagda övningsmoment

Fram tills nu har övningarna genomförts efter ett planlagt schema i syfte att öka kunskaperna och förståelsen mellan fartygen och därmed förbättra styrkans gemensamma förmåga att lösa kommande uppgifter. HMS Carlskrona deltar i många av dessa moment såsom luftförsvarsövningar där fartygen ska försvara sig mot anfallande flyg, ytstridsövningar där fartygen ska hinna bekämpa motståndarens fartyg innan de själva blir bekämpade, bunkringsövningar till sjöss där HMS Carlskrona bistår andra fartyg som behöver fylla på diesel. Helikoptern används både för att spana efter motståndaren, och för transporter av olika slag.

Efter ungefär halva tiden går övningen in i en tillämpad fas vilket innebär att deltagarna inte riktigt vet vad som ska hända. Därför är beredskapen hög för allehanda uppdrag de närmsta dagarna.

Övningen rullar på dygnet runt och för att hålla igång besättningen genomförs fysisk träning ombord i antingen grupp eller enskilt. Den goda maten gör att en och annan ganska enkelt lägger på sig några kilon.

Så här långt har samarbetet med all personal ombord fungerat bra. Det enda som har varit lite tråkigt är höstvädret, men fartyget har en bastu som nyttjats flitigt, framförallt av de finska kamraterna ombord. Efter övningen väntar hemfärd mot hemmahamnen i Karlskrona och där efter ledighet.

Uppdrag till vardags

Till vardags deltar HMS Carlskrona som övriga fartyg i marinen, i sjöövervakning av Sveriges territorialhav. För att lösa den och andra uppgifter har fartyget en mängd utrustning, bland annat lednings- och sambandssystem, radarsystem, 40 mm kanoner och både lätta och tunga kulsprutor. Fartyget kan också basera Helikopter 15 på sitt helikopterdäck. Helikoptern är ett effektivt hjälpmedel som spanar av stora områden runt fartyget på kort tid. Ibland används helikoptern också för att flyga ut reservdelar och personal till andra fartyg.

Utöver sjöövervakningen är en av de viktigaste uppgifterna till sjöss att stödja marinens övriga fartyg med logistik. HMS Carlskrona producerar sitt eget dricksvatten som naturligtvis andra fartyg kan få ta del av. Ombord finns stora frysar där livsmedelförvaras både för fartyget egen besättning men också för andra fartyg som inte kan ta med sig stora mängder mat. Ett fartyg som behöver bunkra olja förtöjer antingen vid sidan eller lägger sig akter om, och under gång kan oljan pumpas över via en lång slang.

Till de mindre glamorösa men ändå väldigt viktiga funktionerna hör fartygets möjligheter att ta hand om sopor, spilloljor och svartvatten.