Gedigen bandvagnsinstruktörskurs

Under året har åtta elever genomfört en grundlig instruktörskurs för Bandvagn 410.
– Vi utbildar bandvagnsinstruktörer från flera av Sveriges förband, från P 7 upp till I 19, berättar kurschefen, förstesergeant Ingela Kronlund, lärare på logistik- och motororskolan, Trängregementet.

Bandvagn 410 är konstruerad att klara av stora utmaningar ute i fält. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
"Vi vill tacka samtliga här uppe på I 19 och A 9 för allt stöd vi har fått. Allt ifrån dykare, LDS, motorförråd med mera. Vi har fått jättebra stöd här uppe." berättar förstesergeant Ingela Kronlund, lärare på logistik- och motororskolan, Trängregementet. Foto: Mattias Hellgren/Försvarsmakten
Bandvagn 410 klarar av en lutning på 35 grader i sidled, samt 31 grader i uppförs- och nedförsbackar, vilket är imponerande då vagnen har en totalvikt på 16 ton. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Det har varit en lång men innehållsrik utbildning berättar förstesergeant Johan Mård, P 7. ”För mig började det med tio veckors förarbevisutbildning i Eksjö, fyra veckor på P 7 för CE-kort, sedan fem vårveckor och nu tio höstveckor i Boden och så de kommande tre vinterveckorna. Det har varit lärorikt, men kanske går det att komprimera ihop delar av kursen för att korta ner utbildningstiden för framtida bandvagnsinstruktörer.” Foto: Mattias Hellgren/Försvarsmakten
Bandvagn 410 har goda egenskaper för simning i vattendrag samt ett lågt marktryck, endast lite mer än en fältutrustad soldat, vilket gör att vagnen med enkelhet även kan köra ovanpå snö. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Instruktörsutbildningen startade med fem veckor i utbildarrollen under våren där eleverna fick agera lärare i högersätet på vagnen. De fick även planera och genomföra flera teknikpass som sedan utvärderades. Över sommaruppehållet fick de med sig uppgifter att lösa inför del två, barmark, som har pågått under tio veckor och som nu har avslutats. Bland annat har de fått pröva bandvagnsförare under utbildning mot ett militärt förarbevis. Fördelen med bandvagnsutbildning är att de får pröva över tid och se att de verkligen är godkända i alla momenten, så man behöver exempelvis inte genomföra ett specifikt terrängkörningsmoment i slutet av utbildningen.
– Vi har gjort allt ifrån att vi simmade, vi har skjutit rök, kört halkkörning, terrängkörning och nu prövardelen på väg och i terräng, berättar Ingela.

Bandvagn 410 finns i fyra varianter; trupp-, sjukvårds-, logistik- och ledningsvagn. Under utbildningen har de tre förstnämnda varianterna använts. Det unika med just den här bandvagnsmodellen är att den går att dela på, så man kan köra framvagnen utan bakvagn. Samtliga framvagnar är nästan identiska, det är bara bakvagnen som skiljer. Med hjälp av snabbkopplingar kan man snabbt byta bakvagnarna för att uppnå olika ändamål.

Instruktörsutbildningen för BV 410 återkommer vartannat år och vartannat är det BV 206, 208, 309 som står i fokus.
– Så den kursen drar igång till våren 2019, men innan dess så har vi vinterdelen kvar för de här eleverna på BV 410. Så nu ställer vi upp vagnarna så att de förhoppningsvis ska snöa igen ordentligt  inför den kommande vinterutbildningen, avslutar Ingela.