Minröjning under tidspress

Att röja sjöminor under vattnet är en noggrann och metodisk process som tar tid. Havsbotten runt den svenska kusten är på många ställen mycket varierad och krävande att söka efter saker på, vilket verkligen utmanar sonaroperatörerna. Ibland kräver omständigheterna att man måste bli klara vid en viss tid. Så var fallet för besättningen på HMS Vinga under veckans utbildningskontroll.

Undervattensfarkosten sjösätts för att identifiera ett intressant eko som sonaroperatörerna hittat. En kamera på farkosten avslöjar vad som finns därnere.
Undervattensfarkosten sjösätts för att identifiera ett intressant eko som sonaroperatörerna hittat. En kamera på farkosten avslöjar vad som finns därnere.
Undervattensfarkosten sjösätts för att identifiera ett intressant eko som sonaroperatörerna hittat. En kamera på farkosten avslöjar vad som finns därnere. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
HMS Vinga är ett modernt minröjningsfartyg. Det finns fem fartyg av denna typ i marinen.
HMS Vinga är ett modernt minröjningsfartyg. Det finns fem fartyg av denna typ i marinen. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Fartygschef Johan Månsson tillsammans med divisionschef Martin Göth.
Fartygschef Johan Månsson tillsammans med divisionschef Martin Göth. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Sonarpersonalen har ett svårt jobb med att urskilja minor mot stenar och allt annat som finns på botten.
Sonarpersonalen har ett svårt jobb med att urskilja minor mot stenar och allt annat som finns på botten. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Undervattensfarkosten körs ut till den position när den ska dyka. Det gäller att ha koll på kabeln som förbinder den med fartyget.
Undervattensfarkosten körs ut till den position när den ska dyka. Det gäller att ha koll på kabeln som förbinder den med fartyget. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
På bryggan jobbar personalen med att hålla fartyget absolut stilla över en position när undervattensfarkosten är nere vid botten.
På bryggan jobbar personalen med att hålla fartyget absolut stilla över en position när undervattensfarkosten är nere vid botten. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Under den gångna veckan har flottiljens tre minröjningsfartyg kontrollerats av divisionsstaben. Kontrollen är ett stöd för besättningarna, så att de både vet vad de kan och vad de behöver bli bättre på. Just den här dagen är uppgiften som besättningen ska lösa direkt kopplad till minröjningsfartygens ansvar i krig –att hålla farleder, baser och hamnar öppna så att övriga stridsfartyg kan gå till sjöss.

Martin Göth är chef för 33.minröjningsdivisionen och ansvarig för dagens övning:

—Mycket förenklat, så behöver en besättning veta tre saker när de ska lösa en uppgift. Vilket fartyg ska man röja för? Vilken typ av minor utgör hotet? När ska uppgiften vara klar? Sedan tillkommer en massa andra omständigheter men dessa tre utgör grunderna

Minröjningsövning i Karlskrona skärgård under oktober 2018. HMS Vingas besättning får till uppgift att röja en farled för ett annat fartyg som ska lasta minor vid en kaj.
Fartygschef Johan Månsson följer sonarpersonalens arbete med att manövrera undervattensfarkosten framme vid minan. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

I den här övningen ska ett annat svenskt örlogsfartyg in och lasta minor vid en kaj senare samma kväll. Minor som ska läggas ut mot en angripare. Farleden in till kajen befaras vara minerad. Till den bestämda tidpunkten måste farleden vara säker från minor.

Moderna minor är högteknologiska

Moderna minor behöver inte köras på för att de ska detonera. De ligger på botten och väntar på att ett fartyg ska närma sig och aktivera någon eller några av minans sensorer.

De vanligaste sätten för en mina att aktiveras är med hjälp av fartygets buller, magnetik eller den tryckförändring i vattnet som uppstår när ett fartyg rör sig. Dessa tre, och flera andra, kan kombineras på olika sätt och på så sätt skräddarsys för en viss fartygstyp när man programmerar minan.

Vissa av de minor som är utlagda i den här övningen övervakas från land av personal. Där kan man direkt se om HMS Vinga gör något misstag så att minan skulle detonerat om den haft sprängmedel. Varje manöver från fartyget och dess undervattensfarkoster övervakas och kontrolleras. Ett minröjningsfartyg med en skicklig besättning har en mycket låg signatur och kan arbeta mycket närmare minor än andra fartyg. Så var även fallet idag vid de övningsminor man hittade. Vid inget av tillfällena kände minan av närvaron av fartyget eller undervattensfarkosten och farleden kunde öppnas i tid.

—Det har varit en mycket bra vecka som gjort oss bättre. Genom att övningens innehåll varit fullständigt okänt, får hela min besättning realistisk övning, och jag som fartygschef tvingas tänka till extra, sammanfattar HMS Vingas fartygschef Johan Månsson.