Brigadledningsförmågan övas i Enköping

Idag startar arméns stabs- och sambandsövning, ASSÖ 18, i Enköping. Under 10 dagar kommer 750 officerare, soldater och civilanställda att bidra till ökad brigadförmåga i Försvarsmakten.

Brigadspelet genomfördes på karta med totalt sex brigader som kämpade tre och tre mot varandra till någon har vunnit.
Brigadspelet genomfördes på karta med totalt sex brigader som kämpade tre och tre mot varandra till någon har vunnit.
ASSÖ 18 ska öva Tredje brigadstaben i att leda underställda förband. Övningen genomförs på Ledningsregementet i Enköping. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Arméchefen inleder ASSÖ 18
Armétaktisk chef, brigadgeneral Fredrik Ståhlberg, talade vid inledningen av årets ASSÖ. Foto: Försvarsmakten

ASSÖ 18 ska stärka brigadstabens förmåga att leda underställda förband i fältmässiga och realistiska miljöer. Ledningsstridsskolan, LedSS, har därför skapat en övning som låter brigadstaben fältgruppera och leda brigaden när den strider mot en motståndare på marken. Under övningen kommer brigadstaben att omgruppera till flera olika platser runt Enköping.

ASSÖ 18 genomförs som en del av övningsserien och som grund ligger samma scenario som kommer att användas under Arméövning 2019.

Fokus för övningen läggs på taktik och stridsteknik och för att skapa ett realistiskt händelseförlopp agerar andra förband i Försvarsmakten spelgrupper i övningen. Bland annat deltar armétaktisk stab, flygtaktisk stab, andra brigadstaben och enheter som står för logistik, telekrig, underrättelsetjänst, artilleri och mekaniserat skytte. Utöver tredje brigadstaben ska också elfte ledningsplatsbataljonens och 12:e sambandsbataljonens soldater och befäl övas i sina befattningar. Dessa förband har en viktig stödfunktion när det kommer till att bygga stabsplatser och upprätta samband för brigadstaben.

När övningen är slut ska brigadstaben ha övat sig i att slå en framryckande motståndare samtidigt som den samordnat logistik, sjukvård och underrättelseinhämtning i sitt område.

Övningen pågår 17-27 september.