Försvarsmakten anskaffar luftvärnssystemet Patriot

Regeringen har den 2 augusti 2018 bemyndigat Försvarsmakten att beställa anskaffning av det medellångräckviddiga luftvärnssystemet Patriot, samt de stödsystem som krävs för att luftvärnsbataljonerna ska kunna verka integrerat med övriga delar av luftförsvaret.

Försvarsmakten kommer nu att ge Försvarets materielverk uppdrag att genomföra anskaffningen.

Anskaffningen av Patriot-systemet har mycket stor betydelse för luftförsvarsförmågan och den generella krigsdugligheten i Försvarsmakten och är därmed viktig för Sveriges säkerhet.

– Det här är en av de förmågor det är viktigast för oss att utveckla. Luftförsvaret av Sverige är en helhet där flyg, sensorkedjan och luftvärnet samverkar. Den senaste anskaffningen av medellångräckviddigt luftvärn var på 60-talet, säger chefen för armén, generalmajor Karl Engelbrektson.

Tillförsel av ett nytt medellångräckviddigt luftvärnssystem innebär att Försvarsmakten får en helt ny förmåga att möta angrepp från taktiska ballistiska robotar samt en avsevärt ökad förmåga att bekämpa kryssningsrobotar och stridsflyg. Kombinationen av antalet eldenheter och robotar skapar därmed en trovärdig tröskeleffekt.

Med anskaffningen av Patriotsystemet får Försvarsmakten önskad leveranssäkerhet, ett system som uppfyller kraven på operativ förmåga, som är beprövat och som successivt moderniseras och utvecklas.

Det stora antalet länder som idag och i framtiden kommer att använda Patriot-systemet skapar goda förutsättningar till internationell samverkan vilket bland annat medger att framtida utvecklingskostnader kan delas.

Anskaffningen av Patriot kostar drygt 10 miljarder kronor och är fullt finansierad i den investeringsplan som både Försvarsmakten och Försvarets materielverk står bakom. Någon ytterligare anskaffning är inte planerad.