Sjösättning av HMS Gotland

Under högtidliga former sjösattes ubåten HMS Gotland den 20 juni efter en längre tids modifiering på Saab Kockums varv i Karlskrona.

HMS Gotland i dockan innan sjösättning
HMS Gotland i dockan innan sjösättning Foto: Rebecka Signäs/Försvarsmakten
Marinens musikkår inramar ceremonin med skönspel
Marinens musikkår inramar ceremonin med skönspel Foto: Rebecka Signäs/Försvarsmakten
Marinchef Jens Nykvist talar med HMS Gotlands besättning
Marinchef Jens Nykvist talar med HMS Gotlands besättning Foto: Rebecka Signäs/Försvarsmakten
HMS Gotland åter i sitt rätta element
HMS Gotland åter i sitt rätta element Foto: Rebecka Signäs/Försvarsmakten

På Saab Kockums varv råder en festlig stämning i det vackra, men blåsiga, försommarvädret. Det är äntligen dags för sjösättningen av HMS Gotland efter halvtidsmodifieringen.

Gotlandsklassen, uppkallad efter den första ubåten i sin klass – HMS Gotland, levererades ursprungligen till Försvarsmakten i mitten av 90-talet och var då en av världens mest moderna ubåtsklasser.

HMS Gotland i stor flaggning dagen till ära
HMS Gotland i stor flaggning dagen till ära Foto: Rebecka Signäs/Försvarsmakten

Efter ett antal år med viktiga uppdrag både nationellt och internationellt var det så dags för en så kallad halvtidsmodifiering. En halvtidsmodifiering är en sorts livstidsförlängning av ubåten, där det bland annat finns utrymme att modifiera och modernisera olika system ombord.  Detta förfarande utgör en naturlig del i en ubåts livstid.

För HMS Gotland har halvtidsmodifiering inneburit en hel del moderniseringar och ubåten har bland annat fått uppdateringar som kommer att finnas i nästa generations ubåtar. Nästa generations ubåtar, den klass som fått namnet A26, byggs även de för närvarande av Saab Kockums. Detta gör att övergången från Sveriges nuvarande ubåtsförmåga till dess att A26 levereras till Försvarsmakten blir mindre, då de svenska ubåtsbesättningarna redan hunnit arbeta med vissa av de kommande systemen.

Ubåtsbesättningen som tillhör HMS Gotland har under tiden för halvtidsmodifieringen genomgått flertalet utbildningar för att vara redo att börja arbeta med de nya systemen.

Ubåten Gotland möter åter Neptuns salar

På förmiddagen den 20 juni var det dags för att åter sjösätta HMS Gotland. En stor samling människor hade samlats utanför ubåtshallen på Saab Kockums varv i Karlskrona för att beskåda ubåten sänkas ner i hamnbassängen.  Bland annat fick anställda vid Saab Kockums och personal från Första ubåtsflottiljen lyssna på när Marinens musikkår inramade sjösättningen. Vid ceremonin hölls även tal, bland annat av marinchef Jens Nykvist som själv har sin militära bakgrund i Första ubåtsflottiljen och Gotlandssystemet.

Under lite drygt två år har förväntningarna på den halvtidsmodifierade ubåten byggts upp och i och med sjösättningen kan nästa steg i processen inledas. Nästa steg för HMS Gotland innebär provtursverksamhet i Försvarets materialverks (FMV) regi, men med stöttning av personal från Första ubåtsflottiljen samt Sjöstridsskolan. Efter detta är HMS Gotland åter redo att levereras till Försvarsmakten.