Mali 08 på plats i Timbuktu

Nu har Mali 08 tagit över ansvaret efter Mali 07 som underrättelseförband i FN:s stabiliseringsinsats i Mali, Minusma. Vid en ceremoni i söndagskväll skrevs överlåtandetbrevet på av cheferna för respektive kontingent.

Mali 08 har nu tagit över som underrättelseförband efter Mali 07 i Minusma. Foto: Viktoria Maaherra/Försvarsmakten
Överstelöjtnant Adam Camél, kontingentschef för Mali 08, tar över befälet från överstelöjtnant Anders Landewall, Mali 07. Foto: Viktoria Maaherra/Försvarsmakten
Båda kontingenterna, Mali 08 och Mali 07, uppställda under överlämningsceremonin. Foto: Viktoria Maaherra/Försvarsmakten

— Det känns bra att vara på plats. Vi är väl förberedda och ser fram emot uppgiften med ödmjukhet och respekt, säger överstelöjtnant Adam Camél, kontingentschef för Mali 08.

Uppsättande förband för Mali 08 är Amfibieregementet, hemmahörande på Berga i södra Stockholm. Amfibieregementet har tidigare deltagit i insatser som Kosovo, Adenviken, Tchad och Afghanistan. Även om förbandets naturliga stridsmiljö är kustnära zoner har förbandet förmåga att verka i alla typer av terräng, exempelvis öken.

Mali 07 har haft ansvaret som underrättelseförband sedan december förra året och får nu åka hem till Sverige. Under ceremonin tackade överstelöjtnant Anders Landewall, kontingentschef för Mali 07, förbandet från Norrbottens regemente, I19 i Boden, för en väl genomförd insats. Och återberättade historien om regementets valspråk ”De hafva aldrig wikit eller för egen del tappat”.

— Det gör mig stolt, att när ni löser uppgifter så gör förbandet det tillsammans i en anda och med en attityd som visar att ni lever upp till valspråket, sade han.

Ceremonin avslutades med att de båda kontingentscheferna skrev på överlåtandebrevet. Uppgifterna för den nya svenska kontingenten kommer att vara desamma som för tidigare kontingent; att inhämta och delge bearbetade underrättelser till högre chef inom FN-insatsen Minusma.

Sverige har bidragit med underrättelseförmåga till FN-insatsen i Mali sedan 2015 då Mali 01 åkte ned till Timbuktu som första spaningsförband. Detta efter att Mali 00 åkte ner 2014 med ett ingenjörförband för att bygga den svenska campen, Camp Nobel, i Timbuktu, där den svenska styrkan är stationerad.