Kapacitet och beredskap att möta en förändrad hotbild

Seminarium på Swedint

För att diskutera ämnen relevanta för dagens fredsfrämjande insatser anordnade Försvarsmaktens Internationella Center, Swedint, ett seminarium 18-19 juni på temat Insatsförberedande utbildning och träning i missionsområde för ökad effekt och dess innebörd för utbildningscenter.

Seminariet fokuserade på ett antal huvudämnen inom områdena ledarskap, kunskapsspridning, kompetens och effektivitet. Foto: Hampus Hagstedt/Försvarsmakten
Seminariet fokuserade på ett antal huvudämnen inom områdena ledarskap, kunskapsspridning, kompetens och effektivitet. Foto: Hampus Hagstedt/Försvarsmakten

Seminariet som pågick under två dagar gav Swedint, centrets samarbetspartners och inbjudna möjligheten att starta en dialog som utmynnade i rekommendationer gällande utbildning och förberedelser inför kommande fredsfrämjande insatser.

– Internationella, FN-ledda, fredsfrämjande insatser ställs idag inför ett ökande antal potentiella framtida scenarier med en mängd komplexa och asymmetriska hot. Det är därför avgörande att FN fortsätter att förbättra och förstärka sin beredskap och kapacitet att möta den förändrade hotbild som riktas mot personal i insatserna, säger Swedints chef, överste Peter Fredriksson.

Seminariet fokuserade på ett antal huvudämnen inom områdena ledarskap, kunskapsspridning, kompetens och effektivitet. Varje ämne introducerades av en medlem av Swedints Advisory Board och diskuterades därefter av Advisory Board och medverkande vid seminariet. Några av seminariets rekommendationer handlade om utbildningar i ledarskapsmetodik, tillgång till seniora mentorer, bättre koordination av rotationer, förbättrade språkkunskaper och träning och utbildning i missionområden.

– Det var mycket givande att träffa dessa FN-kollegor, vissa som jag bara hade hört och talat om, säger general Abhijit Guha från Indien.
– Jag var också mycket nöjd med att komma till ett center som detta, ett av de bäst utrustade jag har sett. Härifrån tar jag med mig många tankar om hur vi kan göra saker bättre, säger general Guha.

Swedints Advisory Board består av åtta medlemmar representerande hög internationell kompetens och erfarenhet inom området fredsfrämjande insatser:

  • Ambassadör Anders Kompass, Sverige
  • General Santos Cruz, FN:s generalsekreterares särskilda representant (UN SRSG), Brasilien 
  • Ambassadör Ellen Löj, Danmark
  • General Abhijit Guha, FN:s avdelning för fredbevarande operationer (UN DPKO), Indien
  • Dr. Cedric de Coning, Norska utrikespolitiska institutet (NUPI), Sydafrika
  • Dr. Adriana Abdenur, Instituto Igarapé, Brasilien
  • General Francis Okello, Afrikanska Unionen, Uganda Polisintendent Riana Paneras, FN:s kontor vid afrikanska unionen (UN Office), Sydafrika