Utbildningskontroll av HMS Sturkö

Regnet duggar tätt när minröjningsfartyget HMS Sturkös besättning förbereder sig själva och fartyget för losskastning. Idag är det dags för en sista förberedande övning inför morgondagens utbildningskontroll. Motorer och datorer sätts igång, flytvästar sätts på och det är snart dags för morgonmöte och fördelning av ansvarsområden.

Rökdykarna färdigställer sin utrustning innan de går in i maskinrummet
Rökdykarna färdigställer sin utrustning innan de går in i maskinrummet Foto: Jesper Moldvik/Försvarsmakten
Kulspruteskyttarna bekämpar mål
Kulspruteskyttarna bekämpar mål Foto: Jesper Moldvik/Försvarsmakten
En person som fallit överbord räddas av sina kamrater
En person som fallit överbord räddas av sina kamrater Foto: Marko Biscevic/Försvarsmakten
Fartygschefen och besättningen gör sig redo för strid
Fartygschefen och besättningen gör sig redo för strid Foto: Jesper Moldvik/Försvarsmakten

Fartygschefen Mathias Jansson förklarar att utbildningskontroller är värdefulla för att de omedelbart ”ger ett kvitto på besättningens förmåga, samtidigt som man får förslag på smarta åtgärder”.

Klart skepp, ropas ut i högtalaren och besättningen repeterar ordern i samklang så att ingen missar informationen. Uttrycket innebär att alla ska inta sina positioner och göra sig redo för strid. Alla fartygets sensorer och verkansdelar optimeras för att möta ett yttre hot.

Koppling med HMS Hector genomförs
Koppling med HMS Hector genomförs Foto: Jesper Moldvik/Försvarsmakten

Situationen övergår snabbt till allvar när nästa order, ”klart för strid”, ropas ut en kort stund senare. Hotnivån är förhöjd. Ganska snart upptäcks ett antal fientliga båtar som närmar sig i snabb takt. Närstridsofficeraren, som koordinerar fartygets kulspruteskyttar, gör upp en strategi som han meddelar de berörda. Först skickas en ljudsignal från fartyget samtidigt som man skjuter varningsskott med närljus och kulspruta. När det ignoreras får kulspruteskyttarna order om att bekämpa de fientliga båtarna. Inom de närmsta sekunderna har ett hundratal skott avlossats och båtarna är oskadliggjorda.

Brand och man överbord

En stund senare utbryter en kraftig brand i motorrummet. På ett mindre fartyg som HMS Sturkö kräver det en flexibel besättning som är rustad för att möta olika sorters hot. Inom en minutefter att brandlarmet utlösts ska första brandsläckningsgruppen vara på plats. Inom ytterligare en kort stund ska rökdykarna, tillika kulspruteskyttar, vara på plats för att släcka branden.

När branden bekämpats och utrustningen återställts sker en inräkning av personalen. Då upptäcks att en person saknas. Kort därefter ljuder signalen”man överbord” och besättningen måste åter inta nya positioner. Det finns ingen tid att förlora när man ska rädda sin kamrat. Samverkan sker mellan observatörer, som håller koll på individen, och räddningspersonalen som koordinerar upphämtningen av den nödställda kamraten.

Sista momentet innan hemfärd blir bogsering och koppling mellan Bogserings- och resursfartyget HMS Hector. Detta moment kräver stort fokus och samarbete från hela besättningen. Kopplingen genomfördes två gånger och därefter fortsätter HMS Sturkö till marinbasen för återställning och vila. Besättningen har med sig ett kvitto med viktiga lärdomar från dagens övning.