Marin bredd förevisades under Swenex

Marinövningen Swenex 2018 är igång. Soldaterna och sjömännen har lämnat sina ordinarie baser och kajer för att lösa sina krigsuppgifter till sjöss eller i skärgården. I samband med övningsstarten fick de marina förbanden möjlighet att visa upp sig i samband med marinchefens besöksdag.

Amfibiesoldater landstiger för att slå en tänkt fiende.
Amfibiesoldater landstiger för att slå en tänkt fiende. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Marinchefen hälsar besökarna välkomna.
Marinchefen hälsar besökarna välkomna. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Sjömålsrobot 17 grupperas och klargörs för skott. Fotograf
Sjömålsrobot 17 grupperas och klargörs för skott. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
En övningsrobot avfyrades under förevisningen. En skarp robot söker sig mot den laserpunkt som belyser målet och är svår att försvara sig mot.
En övningsrobot avfyrades under förevisningen. En skarp robot söker sig mot den laserpunkt som belyser målet och är svår att försvara sig mot. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
En helikopter 15 landar på korvetten HMS Visby.
En helikopter 15 landar på korvetten HMS Visby. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Marinens ubåtsräddningsfartyg HMS Belos var värdfartyg för besökarna och visades också.
Marinens ubåtsräddningsfartyg HMS Belos var värdfartyg för besökarna och visades också. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Ytterligare en robotgrupp anländer med helikopter och gör sig klara för att avfyra övningsroboten.
Ytterligare en robotgrupp anländer med helikopter och gör sig klara för att avfyra övningsroboten. Foto: Jimmie adamsson/Försvarsmakten

I samband med större övningar, när många förbandstyper är samlade på samma ställe, är det vanligt att besökare bjuds in för att med egna ögon bilda sig en uppfattning om marinen. Marinchef Jens Nykvist och marintaktisk chef Anders Olovsson berättade om marinen idag och betonade hur de olika förbanden tillsammans kompletterar varandra och bildar en helhet där tröskeleffekt byggs tillsammans.

Gästerna som bjöds in idag, kom framför allt ifrån finans- och försvarsdepartementet, försvarsberedningen och högkvarteret. En av besökarna var kansliråd Mathias Fredriksson, som jobbar på försvarsdepartementet:

— Den här typen av besök är mycket värdefulla för oss tjänstemän. De frågor som vi jobbar med på departementet sätts här i ett sammanhang och man får se på riktigt hur det fungerar ute på förbanden.

Stor bredd

Det som förevisades idag var både stort och smått. Amfibiebataljonen visade strid i skärgårdsmiljö med bland annat övningsskott med robot 17 och omhändertagande av skadade. Vidare fick besökarna titta på sjöminor, minsökning med dykare, helikopter 14 och 15 samt information om 13:e säkerhetsbataljonen.

Minfällning från korvett. Minor är ett effektivt vapen för att försvara sig och som skapar osäkerhet hos en angripare.
Minfällning från korvett. Minor är ett effektivt vapen för att försvara sig och som skapar osäkerhet hos en angripare. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Till sjöss ombord på HMS Belos visades minfällning från korvett, helikopterlandning ombord och fällning av sonarboj mot ubåt. Just minfällning är en förmåga som numera övas regelbundet, både av sjöstridskrafterna och amfibiebataljonen och är ett vapen som försvårar rejält för en angripare.

Marinchef Jens Nykvist var nöjd med dagen:
— Vi har kunnat visa och förklara hur de olika marina delarna fungerar och är beroende av varandra. Jag är extra nöjd med det sätt och den stolthet som våra soldater och sjömän har visat när de berättat för våra besökare idag om sin vardag.