Hett om öronen i Swenex

Stödfartyget HMS Trossö befinner sig i Östgötaskärgården när plötsligt larmklockorna ljuder. Brand indikeras i maskinrummet och besättningen följer den rutin man tränat på och som sitter i ryggmärgen. Vid brand ombord på fartyg är snabbhet ofta avgörande, därför går förstainsatsen direkt mot brandhärden. Under jobbet med att få kontroll över branden skadas ett antal besättningsmedlemmar. Detta är upptakten till en större sjukvårdsövning som varar under flera timmar och som kommer att testa besättningen på många olika sätt.

Dykläkare Martin Holgersson undersöker en av de skadade.
Dykläkare Martin Holgersson undersöker en av de skadade. Foto: Rebecca Landberg/Försvarsmakten
Fartygets matsal fungerar även som sjukvårdsplats.
Fartygets matsal fungerar även som sjukvårdsplats. Foto: Rebecca Landberg/Försvarsmakten

Carl Peter Anderberg är marinläkare på Försvarsmedicincentrum och är en av de som planerat övningen:

— Syftet med övningen är framför allt att testa det marina sjukvårdskonceptet. Fungerar det med larmning, skickas rätt rapporter till rätt ställe och fungerar sjuktransportkedjan? Sedan får naturligtvis besättningen, och då särskilt sjukvårdspersonalen, ombord en rejäl utmaning.

De skadade har sminkats vilket ökar realismen i övningen.
De skadade har sminkats vilket ökar realismen i övningen. Foto: Rebecca Landberg/Försvarsmakten

Under arbetet med branden skadas allt fler besättningsmedlemmar. Brännskador, rökskador och brutna ben är något av det som besättningen brottas med. De skadade är omsorgsfullt skadesminkade och spelar dessutom sin roll som chockade med stor inlevelse. Det gör att övningen upplevs som mycket verklighetstrogen.

Trossö är under Swenex relativt välförsedd med sjukvårdspersonal, såväl läkare som sjuksköterskor ingår i krigsbesättningen och dessa sliter hårt. De som bedöms behöva mer kvalificerad vård förbereds för transport medan övriga vårdas ombord. Efter övningen avslutats håller övningsledningen en rejäl genomgång med deltagarna för att besättningen både ska lära sig av det som kan göras bättre och även bygga vidare på det som fungerat bra.

— Vi har varit runt på många olika fartyg under den här övningen, och det som varit gemensamt för alla är hur tillmötesgående besättningarna är, och vilken vilja de visar att hela tiden bli bättre, avslutar Carl Peter Anderberg.