Ett effektivare lagarbete ger en ökad försvarsförmåga

Förbandens egna önskemål om vad deltagarna ska få träna på, är det som ligger till grund för vad som faktiskt händer under en övning. Ett av alla önskemål som kommit in till övningsplanerarna är att öka samarbetet mellan Första ubåtsflottiljen och Amfibieregementet.

Sakta men säkert lyfts stridsbåten upp ur vattnet och ner i vaggan ombord på HMS Belos. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten
Stridsbåten är på väg in i selen för att lyftas upp på däck. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten
Ombord på Belos finns bara ett fåtal däcksmatroser så när större moment ska övas krävs det att övriga i besättningen hjälper till. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten
Skrovskadan som stridsbåten drabbades av var fingerad, men det skulle kunna hända när som helst. Därför fick även stridsbåtsbesättningen en uppgift i att laga hålet i skrovet, men på en lös plåt. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten
Michaela Linge/Försvarsmakten
Reparation av fingerad skrovskada. Foto: Michaela Linge

Ett resultat av detta blev att låta HMS Belos, vars egentliga huvuduppgift är ubåtsräddning, dykning och undervattensarbeten, även fått agera stödfartyg och utföra ett antal logisitkuppgifter mot Amfibieregementets enheter.
I det syftet fingerades en skrovskada på en stridsbåt med behov av reparation. Lösningen blev att lyfta ombord stridsbåten på Belos som har både lyftkraft, plats ombord och en ordentligt utrustad verkstad.

— Eftersom vi är så pass få i marinen måste vi tänka utanför ramarna och hitta möjligheter till att bli mer effektiva. Att vi jobbar tillsammans med Amfibieregementet är i och för sig inget nytt, men vi kan bli bättre och öka det gemensamma arbetet, säger Torbjörn Harrisson, fartygschef på HMS Belos.

Ytterligare ett övningsmoment som genomfördes samtidigt var att låta såväl stridsbåt som lätt trossfärja bunkra dieselolja från Belos.