Slut på en framgångsrik och givande Viking 18

Årets upplaga av Viking – en datorsimulerad övning med syfte att utbilda civila, polis och militär i att leda och samverka i internationella freds- och krishanteringsinsatser – har nu avslutats. Deltagare, som deltagit på övningsplatsen i Kungsängen, tar med sig nyttiga erfarenheter hem.

Viking 18 i Kungsängen
Spel i Swedints lokaler
Viking 18 i Kungsängen
Spel i Swedints lokaler
Cirka 130 deltagare från 15 olika nationer deltog i spelet under Viking 18 på spelplatsen i Kungsängen. Foto: Jan Gustafsson/Försvarsmakten
Viking 18 i Kungsängen
Spelet pågick från den 19 april till den 25 april. Viking är en övning som lär polis, civil och militär personal tänka och agera i gemensam riktning. Foto: Jan Gustafsson/Försvarsmakten
Viking 18 i Kungsängen
överste Rainer Kuosmanen från Finland
Överste Rainer Kuosmanen från Finland är nöjd både med "Site Kungsängen" och de lärdomar han, som enskild officer, kan ta med sig hem. Foto: Jan Gustafsson/Försvarsmakten

Viking är en av världens största internationella övningar av fredsfrämjande verksamhet. Försvarsmakten, med hjälp av Folke Bernadotteakademin, Polismyndigheten och Försvarshögskolan, arrangerar på uppdrag av Sveriges regering övningen som har genomförts sedan 1999.

I år deltog omkring 2 500 personer och 80 organisationer från 60 länder, och övningen genomfördes i Enköping, Karlskrona, Kungsängen och Uppsala. Förutom Sverige deltog även Brasilien, Bulgarien, Finland, Irland och Serbien med varsin övningsplats.

Site Kungsängen på Livgardet

Försvarsmaktens Internationella Center (Swedint) har under Livgardet i övningen varit värd för den 20:e Multinationella Brigaden samt det regionala FN-kontoret Unro, två delar i den multinationella fredsfrämjande insatsen i det fiktiva övningslandet Bogaland.

Mottot för övningen har varit att lösa kris eller konflikter tillsammans och deltagare från 15 länder har, trots olika kulturell och språklig bakgrund, från civila organisationer och militära förband, alla arbetat mot ett gemensamt mål och utbildat även varandra.

Ansvarig för ”Site Kungsängen” var Swedint:s chef, överste Peter Fredriksson.
— Det finns en imponerande kraft när vi samarbetar och det har verkligen visats under övningen. Att öva teknik och format för att kunna samarbeta nationellt eller internationellt är en del av verkligheten idag och Viking ger erfarenheter som endast kan fås vid övning och i relationen människa till människa. Resultatet är oerhört positivt och detta är vägen framåt för att möta de nya hoten i vår omvärld, säger Peter Fredriksson.

Interaktion civilt – militärt i fokus

Miriam Ghalmi från Frankrike arbetar som ansvarig för komponenten för mänskliga rättigheter vid Unmik i Kosovo. I övningen har hon spelat Human Rights Officer vid det regionala FN-kontoret Unro.
— Det är intressant att spendera tio dagar med så många människor med olika bakgrund. Själv arbetar jag för FN till vardags, men här har jag tillbringat tio dagar med människor som inte gör det utan kommer med helt andra perspektiv. Så jag har lärt mig mycket från dem och förhoppningsvis har även de lärt sig från mig.

Miriam Ghalmi uppskattar även att kärnfrågan från ett civilt perspektiv har varit att utveckla en produktiv interaktion med militären.

— Normalt sett i en fredsbevarande insats är tendensen att vi arbetar på var sitt håll. En övning som denna ger oss en möjlighet att tänka kring hur vi kan förbättra våra relationer – trots allt arbetar vi alla under samma mandat.

20:e Multinationella brigaden

Ställföreträdande chef för den 20:e multinationella brigaden i spelet har varit överste Rainer Kuosmanen från Finland. För Rainer har Viking 18 varit mycket givande.
— Som enskild officer har jag lärt mig en hel del. Övningen har givit mig en bra förståelse för hur en multinationell brigad fungerar, vad ett högkvarters roll är när det gäller att ge stöd till befälhavaren och hans ställföreträdare under en pågående insats. Vår brigad, som bestod av olika nationer och deltagare från olika nationella försvarshögskolor, lyckades bygga ett väl fungerande högkvarter. Jag var också positivt överraskad över hur väl Swedint hade ordnat Site Kungsängen. Vi förlorade ingen tid alls på förberedelser och kunde fokusera på uppgiften framför oss omedelbart.