Livgardister på plats i Mogadishu

I ett halvår har flera Livgardister tränat och utbildat delar av den somaliska armén i allt från strid i bebyggelse till sjukvård och hur man identifierar och motverkar improviserade sprängladdningar. Arbetet är en del i den europeiska träningsinsatsen EUTM-S, European Training Mission Somalia.

En av skytteplutonerna utbildas i strid i bebyggelse på den nationella träningsanläggningen General Dhagababan Training Center - GDTC. Foto: Livgardet/Försvarsmakten

I tisdags kom fyra personer från Livgardets livbataljon och 12:e motoriserade skyttebataljon hem till Sverige efter varit stationerade i Somalias huvudstad Mogadishu i sex månader.

Där har de arbetat som tränare i den europeiska träningsinsatsen EUTM-S, European Training Mission Somalia, och har tillsammans med andra europeiska nationer utbildat soldater och officerare ur den somaliska armén i grundläggande soldatkunskaper.

 

 Somalia är ett av världens fattigaste länder och har en nästan två decennier lång historia av inbördeskrig. Nu står landet inför utmaningen att skapa fred och säkerhet, införa demokratiska processer och institutioner och se till att de mänskliga rättigheterna följs. Insatsens huvudsakliga uppgift är att bidra till kapacitetsbyggande inom försvars- och säkerhetsområdet både på regeringsnivå och inom den somaliska försvarsmakten.

Det genomförs med rådgivning och mentorskap men också en rad specialistutbildningar och träningar för den somaliska försvarsmakten utifrån de behov som somalierna har.

Utbildningen som Livgardet varit delaktig i har omfattat allt från framryckning inom pluton, sjukvård och säker vapenhantering till försvarsstrid, strid i bebyggelse och hur man identifierar och motverkar improviserade sprängladdningar (IED).

Under halvåret har de hunnit utbilda två skyttekompanier, två ingenjörskurser samt två instruktörskurser för framtida somaliska tränare.

Nu väntar ett behövligt ledighetsuttag för livgardisterna, innan de återgår till ordinarie verksamhet.