Amfibieregementet får ny förbandschef

Patrik Gardesten TAR över efter Peder ohlsson

På fredagen den 19 januari fick Amfibieregementet en ny chef. Vid en ceremoni på Berga i Haninge garnison lämnade överste Peder Ohlsson över befälet till överste Patrik Gardesten.
– Jag känner mig oerhört inspirerad och ser mycket fram emot att vara chef för Amfibieregementet, sa Patrik Gardesten i sitt tal under ceremonin.

Den pågående förbandschefen tar emot förbandets fana. Försvarsmaktens produktionschef, generallöjtnant Jonas Svensson och marinchefen, konteramiral Jens Nykvist deltog i överlämningen. Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten
Marinchefen, konteramiral Jens Nykvist gjorde ingen hemlighet av de höga förväntningar han har på den pågående förbandschefen. Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten
Överste Patrik Gardesten är tillbaka på Amfibieregementet - nästan 30 år efter att han ryckte in vid kustjägarskolan. Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten
Fanvakten ansvarar för förbandets fana. Under ceremonin överlämnas fanan från den avgående förbandschefen till den pågående. Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten

Peder Ohlsson tog över som chef för Amfibieregementet 2014. Han har lång erfarenhet från förbandet med olika befattningar både nationellt och internationellt – senast som kontingentschef vid förbandet FS 25 i Afghanistan.
– Jag har haft nöjet och förtroendet att vara chef för Amfibieregementet i  1 425 dagar – det är fyra mycket bra år, sade Peder i sitt tal.

Även Patrik Gardesten har sin bakgrund vid Amfibieregementet. När han ryckte in vid kustjägarskolan 1988 var hans målsättning att klara utbildningen och bli kustjägare. Därefter var hans mål att bli officer och plutonchef.
– Att jag skulle stå här som nytillträdd chef för Amfibieregementet, knappa tre decennier senare, kunde jag inte ens fantisera om och känslan är svår att sätta ord på, säger Patrik under sitt installationstal.

När Patrik Gardesten (till vänster) ryckte in vid kustjägarskolan var överste Peder Ohlsson (till höger) ställföreträdande plutonchef. Det var första gången deras vägar korsades. Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten

Patriks senaste befattning vid Amfibieregementet var som bataljonschef för andra amfibiebataljonen. Därefter gick han vidare till Försvarsmaktens högkvarter där han tjänstgjort vid insatsstaben sedan 2014, senast som operationsledare. Faktum är att Patriks och Peders vägar korsats flera gånger tidigare. Peder var ställföreträdande plutonchef när Patrik ryckte in på kustjägarskolan och Patrik var ställföreträdande chef till Peder i Afghanistan. I dag var det dags för Patriks och Peders vägar att korsas än en gång.
– Att jag står här i dag beror bland annat på dig, Peder. Alla dessa år och vänskapen med dig gör att jag känner mig bekväm att axla det ansvar du så väl förvaltat, sa Patrik under sitt installationstal.

Under Peder Ohlssons tid vid Amfibieregementet har mycket hänt. Förbandet har genomfört insatser, deltagit i studier och vuxit än mer. Peder berättade hur stolt han är över att ha varit chef för förbandet och hur stolt han är över sin personal.
– När förbandschefer slutar framhåller de ofta att de varit chef för Försvarsmaktens bästa förband. Jag kan nu ödmjukt intyga att de alla haft fel. Möjligen kan övriga förbandschefer konkurrera om att ha haft det näst bästa förbandet i Försvarsmakten. Det bästa förbandet lämnar jag strax över till en ny chef, sa Peder Ohlsson

Under ceremonin deltog Försvarsmaktens produktionschef, generallöjtnant Jonas Svensson och marinchefen, konteramiral Jens Nykvist.  Jens betonade i sitt tal att det förändrade omvärlds- och säkerhetsläget ställer högre krav på marinen.
– Det är marinen med vår personal som många gånger kommer vara först på plats eftersom vi har hög tillgänglighet och stor närvaro i och kring vår skärgård och våra hav. Vi har en vilja att agera som bidrar till trovärdighet och därmed också en tröskeleffekt. Här har Amfibieregementet en nyckelroll. Vi övar allt mer och genomför fler insatser än på mycket lång tid. Så sent som förra året genomförde förbandet insatser i Adenviken och Centralafrikanska republiken och just nu pågår förberedelser för den kommande insatsen i Mali, säger Jens.

Ceremonin lider mot sitt slut. Patrik tar över förbandets fana från Peder och adresserar sitt förband:
– Parad upphör, manöver! Respektive enhetschef tar befälet.