"Ni är viktiga för oss"

Ett tydligt budskap till reservofficerare vid Norrbottens regemente

Mellan 600 och 700 reservofficerare är knutna till Norrbottens regemente. En del tjänstgör aktivt, andra har kanske aldrig varit i kontakt med regementet. Samtliga har blivit inbjudna till en utbildningsdag som genomförts vid två olika tillfällen i Boden och i Stockholm. Sammanlagt hade cirka 250 personer anmält sig.

Regementschef Mikael Frisell betonar betydelsen av reservofficerare för I 19. Foto: Christian Adelbo/Försvarsmakten
Bataljonernas uppgifter och förmågor presenteras för åhörarna. Foto: Christian Adelbo/Försvarsmakten
"Det här är ett jättebra initiativ för oss som inte har haft kontakt med Försvarsmakten på ett tag", säger Peter Eriksson Foto: Christian Adelbo/Försvarsmakten
Fullsatt under utbildningsdagen i huvudstaden. Foto: Tommy Dalkvist/Försvarsmakten
ÖB överraskade med ett besök. "Det är positivt att I 19 har tagit initiativ till dessa utbildningsdagar. Det finns en enorm potential hos er reservofficerare och tillsammans ska vi öka Försvarsmaktens operativa förmåga." Foto: Tommy Dalkvist/Försvarsmakten

Under inledningen av utbildningsdagen spelades regementets marsch.
– Vi spelar bara vår marsch vid speciellt högtidliga tillfällen. Vi gör det nu för att markera att ni är viktiga för oss, sa regementschefen Mikael Frisell i sin inledning.

– Vi behöver varenda reservofficer, för vi behöver personal på alla befattningar i våra krigs- och hemvärnsförband framöver. Och ska man tjänstgöra så är det viktigt att man får en bild av läget inom Försvarsmakten just nu, och lite kompetensutveckling. Det är därför vi har bjudit in er idag, förklarar Mikael Frisell.

Under sitt anförande berörde regementschefen bland annat omvärldsläget, försvarsbeslutet och inriktningen för Försvarsmakten kommande år. Han presenterade även regementets mål, uppgifter och verksamhet.

Senare under dagen informerade representanter från regementet om förmågor och verksamhet på de olika bataljonerna. Utöver reservofficerens viktiga roll för regementet, låg även en stor tyngdpunkt på inkludering och möjligheter för reservofficeren att utvecklas. Ett budskap som togs väl emot av deltagarna.
– Det här är ett jättebra initiativ för oss som inte har haft kontakt med Försvarsmakten på ett tag. Det är väldigt välkommet att få ta del av regementets målsättning, vision och behov. Man har inte riktigt känt sig behövd som reservare, men nu känner jag det i och med en sådan här dag, säger Peter Eriksson från Vännäs.

Dagen avslutades med middag och samkväm, där gamla vänskaper återuppväcktes och nya slöts.

Fullsatt i Stockholm

Ytterligare en utbildningsdag genomfördes i en fullsatt föreläsningssal på Högkvarteret i Stockholm.
– Mycket glädjande att se så många samlas idag. Vi finns verkligen över en stor yta, uttryckte Mikael Frisell.

Budskapet som förmedlas från regementet är tydligt.
– Personalen är vår viktigaste resurs och utan personalen är vi ingenting. På I 19 behövs alla reservofficerare om vi ska lyckas med målet en ökad operativ förmåga. Det finns inget att vänta på, nu lägger vi i en högre växel. Hoppas du vill vara med, för du behövs!

Under eftermiddagen överraskade överbefälhavare Micael Bydén och generaldirektör Peter Sandwall med ett besök.

Överbefälhavaren styrkte regementschefens budskap om reservofficerens viktiga roll i Försvarsmakten.
– Jag är mycket glad över att se så många reservofficerare samlas. Det är positivt att I 19 har tagit initiativ till dessa utbildningsdagar. Det finns en enorm potential hos er reservofficerare och tillsammans ska vi öka Försvarsmaktens operativa förmåga.