Möte mellan Sveriges och Finlands marinchefer i Helsingfors

Marinchefen konteramiral Jens Nykvist träffade fredagen den första december den finske marinchefen viceamiral Veijo Taipalus i Helsingfors för att diskutera samarbetet mellan den svenska och den finska marinen.

Marincheferna träffades i Helsingfors och ser fram emot fortsatt samarbete och utveckling. Foto: Finska marinen

Marinens samarbete med Finland har pågått under ett antal år inom olika områden. Sedan 2015 har Försvarsmakten uppdraget att utveckla en gemensam svensk-finsk marin stridsgrupp (Swedish Finnish Naval Task Group, SFNTG) tillsammans med den finska försvarsmakten. Inom ramen för den utvecklingen har nu ett viktigt delmål nåtts.

Den svensk-finska marina stridsgruppen SFNTG har nu uppnått initial operativ förmåga och har förmåga att genomföra operationer till sjöss. Tyngdpunkten är att skapa en gemensam sjölägesbild genom sjöövervakning och förmåga att skydda sjöförbindelser.

Under mötet i Helsingfors behandlades också utvecklingen av andra delar i det omfattande och mångsidiga samarbetet under året samt målsättningarna för de kommande åren med siktet inställt på full operativ förmåga år 2023.

– Personalen i den svenska och den finska marinen har lagt ner mycket arbete för att vi ska kunna nå detta viktiga steg i utvecklingen av vårt samarbete. Nu har vi en bra utgångspunkt för att kunna fortsätta vårt arbete med att utveckla vår gemensamma marina förmåga, säger marinchef Jens Nykvist.