Marinen vilar inte

Under veckan som gått har stora delar av marinen genomfört en beredskapsövning ihop med enheter ur flygvapnet, finska örlogsfartyg och amerikanskt marinflyg. Tillsammans har de bland annat tränat ledningsstrukturen från taktiskt nivå ned till enskilt förband i en förhöjd konfliktnivå.

Marin beredskapsövning ihop med
enheter ur flygvapnet, finska örlogsfartyg och amerikanskt marinflyg.

Amfibiesoldat ur Andra amfibiebataljonen.
Marin beredskapsövning ihop med
enheter ur flygvapnet, finska örlogsfartyg och amerikanskt marinflyg.

Amfibiesoldat ur Andra amfibiebataljonen.
Amfibiesoldat ur Andra amfibiebataljonen. Foto: Försvarsmakten
Marin beredskapsövning ihop med
enheter ur flygvapnet, finska örlogsfartyg och amerikanskt marinflyg.

Fällning av sjömina F80 från en av marinens spaningsbåtar.
Fällning av sjömina F80 från en av marinens spaningsbåtar. Foto: Försvarsmakten
Marin beredskapsövning ihop med
enheter ur flygvapnet, finska örlogsfartyg och amerikanskt marinflyg.

Amfibiesoldater ur Andra amfibiebataljonen i skyddsställning inför skjutning av Robot 17.
Amfibiesoldater ur Andra amfibiebataljonen i skyddsställning inför skjutning av Robot 17. Foto: Försvarsmakten
Marin beredskapsövning ihop med
enheter ur flygvapnet, finska örlogsfartyg och amerikanskt marinflyg.

HMS Visby har kastat loss från FNS Louhi efter logistikförsörjning för fortsatt lösande av sjöövervakningsuppgift.
HMS Visby har kastat loss från FNS Louhi efter logistikförsörjning för fortsatt lösande av sjöövervakningsuppgift. Foto: Finska marinen

Efter en intensiv höst med bland annat försvarsmaktsövningen Aurora 17 i centrum har marinen fortsatt att tillsammans med andra hävda territoriell integritet och leverera operativ effekt. Under beredskapsövningen har Första ubåtsflottiljen, Tredje sjöstridsflottiljen, Fjärde sjöstridsflottiljen, Amfibieregementet och Marinbasen deltagit.

I början av veckan genomfördes sjöövervakning och övningar tillsammans med enheter ur finska marinen och i slutet genomfördes moment tillsammans med amerikanskt marinflyg.

– Samarbete och övning med såväl andra stridskraftsslag som andra nationer bidrar till att öka marinens interoperabilitet. I förlängningen bidrar detta till att vidmakthålla och utveckla förmågan att verka multinationellt i den marina miljön, säger flottiljamiral Anders Olovsson, marintaktisk chef.

Övningen som pågick över ett stort geografiskt område, från Skåne i syd, via Stockholms skärgård i norr, till Finska viken i öst, har innehållit moment som logistikförsörjning, mineringsövningar, beredskapskontroller, stridsskjutningar, duellmoment inom luftförsvar och gemensam sjömålsstrid mellan enheter.

– De målsättningar vi satte upp för beredskapsövningen har vi lyckats uppnå. Det vi i praktiken har gjort är att påvisa marinens tillgänglighet och förstärka vår förmåga att hävda svenskt territorium och svenska intressen, vilket vi rutinmässigt gör året om, säger Anders Olovsson.

Marin beredskapsövning ihop med
enheter ur flygvapnet, finska örlogsfartyg och amerikanskt marinflyg.

Logistikförsörjning till sjöss mellan FNS Louhi och HMS Visby.
Marin beredskapsövning ihop med
enheter ur flygvapnet, finska örlogsfartyg och amerikanskt marinflyg.

Logistikförsörjning till sjöss mellan FNS Louhi och HMS Visby.
Logistikförsörjning till sjöss mellan FNS Louhi och HMS Visby. Foto: Finska marinen
Marin beredskapsövning ihop med
enheter ur flygvapnet, finska örlogsfartyg och amerikanskt marinflyg.

Amfibiesoldat ur Andra amfibiebataljonen vid skarpskjutning av Robot 17.
Amfibiesoldat ur Andra amfibiebataljonen vid skarpskjutning av Robot 17. Foto: Försvarsmakten
Marin beredskapsövning ihop med
enheter ur flygvapnet, finska örlogsfartyg och amerikanskt marinflyg.

Minlastning på Visbykorvett.
Minlastning på Visbykorvett. Foto: Försvarsmakten