Fördjupat svensk-tyskt samarbete

Som grannar i Östersjön har Sverige och Tyskland ett hav mellan sig. Samma hav förbinder också länderna genom handel och olika samarbeten. Den svenska och tyska marinen har inlett ett fördjupat samarbete som startar med ett svenskt örlogsbesök av Tredje sjöstridsflottiljen i Kiel under denna vecka.

Fartygschefen på FGS Braunschweig, chefen för Tredje sjöstridsflottiljen, Bengt Lundgren och chefen för Einsatzflottile 1, Jan Christian Kaack.
Fartygschefen på FGS Braunschweig, chefen för Tredje sjöstridsflottiljen, Bengt Lundgren och chefen för Einsatzflottile 1, Jan Christian Kaack.
Fartygschefen på FGS Braunschweig, chefen för Tredje sjöstridsflottiljen, Bengt Lundgren och chefen för Einsatzflottile 1, Jan Christian Kaack. Foto: Tyska marinen
Tyska och svenska fartyg förtöjda i Kiels marinbas.
Tyska och svenska fartyg förtöjda i Kiels marinbas. Foto: Tysma marinen

Både Sverige och Tyskland har ett gemensamt intresse av Östersjön som bådas närområde och är därför måna om att exempelvis hålla sjövägarna öppna för handel, såväl i fred som i orostider. Svenska marinen har under många år övat regelbundet med andra nationer under övningar som Northern Coasts och Baltops, däribland den tyska marinen. Nu tas de första stegen mot ett närmare samarbete som sträcker sig utanför rena samövningar.

— Den tyska marinen är mycket professionell och har moderna korvetter och minröjningsfartyg. Jag är övertygad om att vi kan lära en hel del av varandra, säger Bengt Lundgren som är chef för Tredje sjöstridsflottiljen.

Bengt Lundgren och hans tyska motsvarighet, Jan Christian Kaack -chef för Einsatzflotilla 1, känner varandra personligen, då de gått Naval Warfare Collage i USA tillsammans.

Exakt i vad samarbetet ska bestå av ska nu diskuteras. Det kan omfatta exempelvis personalutbyte eller att man använder varandras utbildningsanläggningar. Oavsett vad detta mynnar ut i så ligger samarbete i tiden, inte bara för Sverige utan för andra nationer.