Ett historiskt ögonblick

Livgardet har fått sin första kvinnliga regementschef

Nu tar överste Laura Swaan Wrede över som ny chef på Livgardet. Regementet, som är ett av världens äldsta och har anor från 1521, får därmed sin första kvinnliga regementschef.

Nu tar överste Laura Swaan Wrede över som chef för Livgardet. Under en ceremoni vid förbandet i Kungsängen överlämnades chefskapet till den nye översten. Foto: Annika Gabestad/Försvarsmakten

– Det ska bli spännande och utmanande. Jag är ödmjuk inför uppgiften och ansvaret som tilldelats mig och ser verkligen fram emot att få jobba med alla enheter här på Livgardet, säger överste Laura Swaan Wrede.

Den avgående chefen, överste Christer Tistam, lämnade över chefskapet under en ceremoni där Livgardets personal deltog. Ceremonin leddes av arméchefen generalmajor Karl Engelbrektsson, som i sitt tal också passade på att tacka den avgående chefen. Christer Tistam har varit regementschef för Livgardet sedan juni 2014, och nu väntar en ny befattning på högkvarteret. Under sitt avgångstal vände han sig till sin efterträdare.

– Jobbet innebär många utmaningar och ibland svåra situationer, men genom den kraft som all personal ger kommer du att känna dig stark.

Laura Swaan Wrede kommer närmast från Högkvarteret och armétaktisk stab där hon tjänstgjorde som operationsledare. Hon har en lång och gedigen karriär inom Försvarsmakten bakom sig, och haft chefspositioner på i princip alla nivåer. På hennes CV återfinns också internationell tjänstgöring och hon är även adjutant åt kronprinsessan Victoria.

Två chefer istället för en

Fram tills nu har chefen för Livgardet även haft chefsansvaret för Militärregion Mitt, MRM.  I och med dagens chefsbyte fördelas även chefsansvaret på Livgardet om och nu finns det en chef för förbandet och en för MRM. Den som axlar ansvaret för MRM är överste Thomas Karlsson, som även han tillträdde under dagens ceremoni.  Genom ett delat ledarskap kan verksamheternas operativa effekt nyttjas till fullo. Dessutom gör det nya ledningsstrukturen att cheferna kan fokusera på en verksamhet utan att det tar fokus från den andra . En uppgift Laura Swaan Wrede är redo för.

– Jag kan lova att jag kommer att göra mitt bästa när jag tar över stafettpinnen.  Tillsammans med övriga livgardister, militära som civila, kommer jag att fortsätta förvalta regementets historia, men också skapa en ny historia att ta med in i framtiden.