Viktig symbol borgar för en "säker" framtid

20-årsjubileum och fanöverlämning

Swedec, Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum, har väntat länge på sin förbandsfana. En officiell symbol, ett fälttecken, som användes förr i tiden för att visa var förbandet befann sig i strid. Traditionen lever kvar och symbolvärdet är starkt för förbanden inom Försvarsmakten. Redan 2011 ansökte dåvarande chef överste Ronnie Nilsson om att få en fana till Swedec. Den 23 oktober 2017 tilldelades Swedec äntligen sin fana.

H.M. Konungen med följe beskådar Swedecs förbandsfana vid överlämningen den 23 oktober 2017. Foto: Robin Krüger/Försvarsmakten
Fanvakter för den tretungade svenska fanan, som symboliskt lämnade förbandet under ceremonin. Foto: Robin Krüger/Försvarsmakten
Hemvärnets musikkår Eksjö stod för musiken under ceremonin. Foto: Robin Krüger/Försvarsmakten
H. M. Konungen höll tal för garnisonens personal, gäster och allmänhet. Därefter gjorde H. M. Konungen med följe honnör för fanan. Foto: Robin Krüger/Försvarsmakten
Förskolebarnen undrade var kungen hade sin kungakrona? Själva hade de tillverkat egna guldkronor dagen till ära. Foto: Robin Krüger/Försvarsmakten
Chefen för Swedec överste Fredrik Zetterberg har precis tagit emot fanan från Sveriges Konung Carl XVI Gustaf. Foto: Robin Krüger/Försvarsmakten
Lunch för H. M. Konungen, gäster och Swedec-personal på mäss Trianon efter ceremonin. Foto: Robin Krüger/Försvarsmakten
Nära samarbetspartner och gäst polismästare Stefan Hector, chef för operativa enheten vid Nationella operativa avdelningen, lämnar gåva till chefen för Swedec överste Fredrik Zetterberg. Foto: Karl Engelbrektson/Försvarsmakten
Tidigare chef för Swedec överste Ronnie Nilsson blir intervjuad av SVT Jönköping. Ronnie Nilsson var den som 2011 ansökte om att Swedec skulle få en egen fana. Foto: Monica Sandsvik Svensson/Försvarsmakten

H. M. Konungen överlämnade förbandets fana samtidigt som Swedec firade 20 år i totalförsvarets tjänst. Förbandet är ungt med militära mått mätt, men värnar sina traditioner och är stolt över att äntligen få en förbandsfana.

Högtidlig ceremoni

Det var pompa och ståt när ceremonin genomfördes utanför ridhuset på Ränneslätt i Eksjö. H. M. Konungen höll tal strax före det att han överlämnade förbandsfanan till nuvarande chef för Swedec – överste Fredrik Zetterberg.

Kung Carl XVI Gustaf omnämnde i sitt tal att han uppskattade att byggnaden (ridhuset) idag används som militär utbildningsanläggning, det är samma byggnad som hans far fick sin grundläggande ryttarutbildning.

Hemvärnets musikkår i Eksjö stod för musiken och fanbärare från Göta ingenjörregemente och Swedec genomförde det högtidliga överlämnandet. Ceremonin direktsändes av lokal media.

En kung ska väl ha en kungakrona?

Allmänhet, personal vid Swedec och övrig garnisonspersonal samt VIP-gäster deltog i firandet. De förskolebarn som besökte evenemanget var dock inte övertygade om att militären var kung.

– Var har han sin kungakrona? frågade en pojke som blev intervjuad på platsen.

Vardaglig lunch med kunglig närvaro

Firandet fortsatte med en tvårätters lunch på mäss Trianon. H. M. Konungen var hedersgäst och Försvarsmaktens generaldirektör Peter Sandwall, arméchef generalmajor Karl Engelbrektsson och chefen för Nationella operativa avdelningen inom Polismyndigheten Stefan Hector var inbjudna gäster. Vid desserten höll två gäster tal, dels Försvarsmaktens generaldirektör Peter Sandwall som påpekade hur aktuellt och viktigt samarbetet inom totalförsvaret är i en förändrad omvärld.

Chefen för Operativa enheten vid Nationella operativa avdelningen (NOA) polismästare Stefan Hector lyfte fram Polisen och Swedecs gemensamma mål att värna säkerhet och demokrati.

– Polisens bombtekniker utbildas av Swedecs personal, en grundlig utbildning med kompetenta lärare. Vårt samarbete fungerar utomordentligt och tillsammans borgar vi för en trygg och säker framtid, avslutade polismästare Hector.