”Välkomna hem efter ert viktiga uppdrag i Mali”

Ännu en insats i Mali är avslutad för en av röjdykardivisionens EOD-grupper. Röjdykarna jobbar bland annat med att lokalisera och röja sjöminor och ammunitionseffekter i svenska och internationella vatten.

Röjdykare undersöker misstänkt IED. Bilden är tagen i ett annat sammanhang och inte under insatsen i Mali. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten
Marinchefen konteramiral Jens Nykvist utdelade Försvarsmaktens medalj för internationella insatser vid medaljceremonin. Den genomfördes torsdag den 19 oktober och nu väntar välförtjänt ledighet. Foto: Röjdykardivisionen/Försvarsmakten
Röjdykarna jobbar bland annat med att lokalisera och röja sjöminor och ammunitionseffekter i svenska och internationella vatten. De har också förmågan att genomföra detta på land. Foto: Anna Norén/Försvarsmakten

Många ställer sig säkert frågan vad enheter ur svenska marinen gör i Mali som inte har någon kust. Det enkla svaret är att röjdykarna bidrar med personal till Försvarsmaktens samlade ammunitionsröjningsförmåga även på land. Röjdykardivisionen deltar regelbundet i insatser då deras förmågor är efterfrågade. De har bland annat deltagit i Afghanistan, Adenviken och nu i Mali. EOD-funktionen i ett insatsområde är extremt viktig då de tillgodoser förbandets rörlighet genom att omhänderta IED. Utöver det stöttar röjdykarna den svenska kontingenten med utbildning och förebyggande träning.

Försvarsmaktens medalj för internationella insatser

Efter en insats genomförs ett särskilt hemkomstprogram där också en medaljceremoni ingår. Marinchefen konteramiral Jens Nykvist hade den stora äran att genomföra medaljceremoni med EOD-gruppen. Ceremonin genomfördes i Skredsvik som är röjdykardivisionens hemmabas. Försvarsmaktens medalj för internationella insatser utdelades. Marinchefen höll också tal för de nyligen hemkomna.

– Jag vill börja med att säga, välkomna hem till er röjdykare som har gjort en insats i Mali. Det är med stor tacksamhet och stor ära som jag står här för att ta emot er. Tacksamhet, för att ni alla är hemma och välbehållna efter ert viktiga och riskfyllda arbete i ett komplext insatsområde. Ära, för att jag är oerhört stolt över er insats och det professionella sätt ni, röjdykare har deltagit och bidragit till att öka säkerheten i området. Ert arbete har i allra högsta grad bidragit till att öka säkerheten inte bara för lokalbefolkningen utan också möjliggjort för era kollegor från Sverige såväl som andra nationer att de har kunnat lösa sina uppgifter på ett säkrare sätt.

– Även om vi i dag inte har era anhöriga på plats vill jag ändå genom er sända ett stort tack till dem. Utan deras stöd skulle inte våra internationella styrkor fungera. Fungerar det inte hemma blir det svårt för er att fokusera på ert viktiga uppdrag vilket kan påverka både era och andra kamraters säkerhet, så ett stort varmt tack till dem, sa marinchefen i ett tal till EOD-gruppen.

Efter avslutad ceremoni kommer nu enheten att få en välförtjänt ledighet.