Totalförsvarspliktiga soldater kallas in

Andra amfibiebataljonen förstärks av värnpliktiga soldater

Till vardags består andra amfibiebataljonen av cirka 600 soldater, officerare och specialistofficerare. Under Aurora 17 kommer bataljonen att uppgå till närmare 1 000 personer. Med stöd av lagen om totalförsvarsplikt förstärks bataljonen med viktiga kompetenser. Även om det var länge sedan som vissa av de inkallade soldaterna genomförde sin värnplikt sitter kunskaperna och färdigheterna fortfarande i ryggmärgen.

Gradbeteckningar, namnbricka och förbandstecken. Allt en pliktinkallad soldat behöver. För sergeant Jimmy Persson är det inte första gången i uniform. Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten
Amfibiebataljonen använder sig av ryggsäck 12. Det är den första delen av utrustningen som soldaterna får ut. Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten
Ett tillägg till uniformen är övningsmärket för Aurora 17. Det fästs på höger arm och ska bäras av alla som ingår i övningen. Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten
Sitter uniformen som den gjorde för 20 år sedan? I stället för att göra den pinsamma upptäckten på logementet får de inryckande soldaterna möjlighet att testa uniformen innan de får ut den på förrådet. Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten
Ett kärt återseende eller ovälkommen påminnelse. Blotta åsynen av Marschkänga 90 framkallar alltid någon känsla. Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten
Efter inskrivningen fördelas soldaterna till plutoner och därefter till kompanierna i andra amfibiebataljonen. Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten
Med hjälp av Försvarsmaktens logistik (FMLOG) utrustas soldaterna med personlig materiel inför övningen. Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten

Det är en kall torsdagsmorgon i september. På bussen till Haninge garnison märks ännu inte att Aurora 17 har börjat men om några timmar kommer den bilden att ha förändrats. Under dagen kommer inte mindre än 200 soldater att förstärka andra amfibiebataljonen vid Amfibieregementet. Inne på garnisonen har bataljonen förberett sig för att ta emot soldaterna. De börjar med inskrivning för att därefter hämta gradbeteckningar, förbandstecken och anteckningsmateriel och slutligen får de sin ryggsäck. Därefter bär det av till förrådet för att hämta ut utrustning – precis som under värnplikten.

En av de inkallade soldaterna är sergeant Jimmy Persson från Simrishamn. Han gjorde sin värnplikt som båtchef vid Karlskrona kustartilleriregemente 1998. Detta är första gången han tjänstgör vid Amfibieregementet sedan värnplikten. Även om det nästan är 20 år sedan Jimmy gjorde sin värnplikt är det inte första gången i uniform sedan dess, han gjorde nämligen en internationell insats i Kosovo 2007. För Jimmy är det en omtumlande upplevelse ändå.

– Det känns spännande och lite konstigt faktiskt. Jag har inga förväntningar och jag vet ännu inte var jag kommer hamna. Det blir lite av ett lärande, säger Jimmy

Till vardags arbetar cirka 500 personer på andra amfibiebataljonen. Under Aurora uppgår personalen till närmare 1 000 soldater, officerare och specialistofficerare. Kapten Andreas Martis är personalchef vid bataljonen och har deltagit i arbetet att kalla in personal med stöd av plikten.

– Under Aurora 17 vill vi öva hela vårt krigsförband! Personalen som omfattas av plikt är en del av förbandet och därför kallas de in. De utgör flera olika yrkeskategorier, till exempel båtchefer, mekaniker, kockar, signalister och skyttesoldater, säger Andreas.

Kapten Andreas Martis är personalchef vid Andra amfibiebataljonen. För honom är det tydligt att de värnpliktiga soldaterna utgör ett stort tillskott till bataljonen. Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten

De inryckande soldaterna kommer från vitt spridda årskullar och vissa av dem gjorde värnplikten så tidigt som på 90-talet. Den kritiske skulle kunna hävda att inrycket bara är symboliskt, att soldatfärdigheterna sedan länge fallit i glömska och att soldaterna bara kommer vara en belastning. Det är en bild som Andreas Martis tillbakavisar.

– Soldaterna kommer utgöra en stor resurs! Våra erfarenheter från de krigsförbandskurser som vi har genomfört visar att värnplikten håller hög klass. Det går ganska snabbt att komma in i rutinerna igen och kunskaperna sitter i ryggmärgen, säger Andreas.

De inryckande soldaterna fördelas till bataljonens kompanier. Nu väntar några dagar med att tillpassa utrustning och vässa på de personliga förberedelserna innan de går in i själva övningen.