Svenskt engagemang gör skillnad i Afghanistan

Sedan 2002 har Försvarsmakten haft militär personal på plats i Afghanistan och idag är Sverige även en av landets största biståndsgivare. De senaste åren har flera positiva utvecklingsområden visat sig, framförallt inom säkerhets- och försvarsområdet. Men det går inte blunda för att det fortfarande återstår mycket arbete innan Afghanistan kan upplevas som stabilt av hela sin befolkning.

Ambassadör Anders Sjöberg och Överste Mikael Beck träffas på camp Marmal i Afghanistan. Foto: Rebecka Pärnering/Försvarsmakten
Eric Salmgren von Schantz förste ambassadsekreterare politiska frågor och Ambassadör Anders Sjöberg. Foto: Alexander Rydell/Försvarsmakten

Det militära engagemanget i Afghanistan började 2002 med att Isaf (International Security Assistance Force) som var en internationell säkerhetsstyrka med FN-mandat inrättades. Syftet med Isaf var att upprätthålla säkerheten i Kabul, men 2003 utvidgades styrkans mandat till att upprätthålla och bistå säkerheten i hela Afghanistan. Sverige var involverade i Isaf från starten till dess avslut 2014.

Från januari 2015 startade istället RSM (Resolute Support Mission) då de afghanska myndigheterna själva övertog ansvaret för säkerheten i landet. RSM är en Nato-ledd utbildnings- och rådgivningsinsats som består av cirka 40 deltagande nationer. Sveriges deltagande i RSM är cirka 25 personer och består av rådgivare, stabspersonal samt sjukhuspersonal. Betydligt färre än bidraget i den tidigare insatsen Isaf.

Del i en lång insats

Anders Sjöberg är sedan hösten 2015 ambassadör i Kabul på den svenska ambassaden som invigdes i oktober 2008. Nyligen gjorde Anders, som 1 september efterträds av en ny ambassadör, en resa till norra Afghanistan för att visa sin uppskattning gentemot den svenska kontingenten FS 33 (fortsättningsstyrka).

− Det FS 33 gör är ett viktigt jobb som uppskattas oerhört och att det ska uppmärksammas. FS 33 är en viktig del i en lång insats, sa Anders Sjöberg till den svenska personalen.

Att träffa den svenska kontingenten var dock inte enda anledningen till att ambassadören kom på besök till norra Afghanistan. I och med att Sverige har ett starkt politiskt engagemang i landet och för en aktiv diplomati fanns flertalet möten inplanerade, exempelvis som att träffa provinsguvernören i Balkh, borgmästaren i Heiratan och olika journalister.

− Att bli uppdaterad om säkerhetsläget, det politiska läget och civila samhället är en prioritet. Resan hit syftar också till att följa upp de bistånd som ges. Sverige är den enda nationen som skrivit på åtgärden transformation decade vilket syftar till ett långsiktigt biståndsgivande till Afghanistan, som sträcker sig från 2015 fram till år 2024, Anders Sjöberg.

− Vid besöket av FN-organisationen Unops gavs det möjlighet för mig att följa upp de bistånd som Sverige avdelar för att bygga upp Afghanistan. 70 mil lång väg har byggts och det ger bra möjligheter att ta sig till arbete, skola och hälsovård. Det är ett framsteg och ett bevis på att bistånden används på rätt sätt, menar Anders.

Ambassadör Anders Sjöberg ger TAAC-Air rådgivare överste Claes Isoz en rock som kallas för Chapan och är en traditionell afghansk överrock som ett tack för det samarbete som de haft. Foto: Alexander Rydell/Försvarsmakten
Öv Isoz hämtade Ambassadör Anders Sjöberg och flög honom tillbaka till Kabul i en Cessna C-208 Caravan från Afghanska flygvapnet. Foto: Alexander Rydell/Försvarsmakten

Ambassadören besökte även de delar i Kabul som tränar, utbildar och rådger det afghanska flygvapnet. Där fick ambassadören en insikt i hur långt det afghanska flygvapnet har utvecklats på den korta tid som det existerat i sin nuvarande form.

Kommendör Jan Dunmurray. Foto: RSM PAO

Jan Dunmurray tjänstgör som talesperson åt RSM på plats i Kabul. Han berättar att förutom den snabba utvecklingen av afghanska flygvapnet har också satsningen på specialförbanden varit lyckosam.

− Nyligen genomfördes en ceremoni där specialförbanden utsågs till en egen kår som ska verka nationellt över hela Afghanistan. Detta kommer att få stor påverkan av möjligheterna att besegra talibaner och terroristgrupper som Isis, säger Jan Dunmurray.

Han berättar också att den rådgivning och assistans som RSM ger kring bekämpning av den omfattande korruptionen sakteliga börjar få effekt. Exempelvis har en specialtillsatt domstol och åklagarmyndighet som ska bekämpa korruptionen etablerats, dessa har redan hanterat cirka 1 100 ärenden.

− Självklart återstår oerhört mycket inom detta område, men vi ser en positiv trend att reella förändringar faktiskt sker, menar Jan Dunmurray.

Fokuserar på framgångar

Överste Mikael Beck är kontingentschef för FS 33 tillika senior advisor på OCC-R (Operation Coordination Center Region North). Han ser den svenska militära insatsen i Afghanistan som en del av ett större engagemang.

− Tålamod, koordinerande och gemensamma ansträngningar av alla de inblandade nationerna och organisationerna är centralt för att på sikt få till en förändring. Svårigheterna finns givetvis men det gäller att fokusera på de framgångar som faktiskt finns inom många områden. Förutom de gemensamma utmaningarna för landet måste man respektera att varje del av landet har olika förutsättningar, inte minst militärt och ur ett säkerhetsperspektiv. Även om de militära ansträngningarna i landet inte är viktigast så är säkerheten för Afghanerna en grundläggande förutsättning för andra omfattande reformer och civila ansträngningar. Det svenska förbandet med officerare och soldater gör en fantastisk insats på daglig basis. Ett personligt professionellt engagemang tillsammans med andra nationer och inte minst tillsammans med våra afghanska kollegor. De afghanska förbanden från armén och de olika polisförbanden för en outtröttlig strid varje dag här nere, säger Mikael Beck och avslutar.

− Det är ibland nyttigt att påminna sig om att folket i Afghanistan kämpat för sin säkerhet i decennier. Att få möjligheten att arbeta tillsammans med alla i FS 33 är en fantastisk upplevelse och jag är övertygad om att det engagemang som läggs ner av alla gör skillnad här nere.