Polissamarbete på Gotland under Aurora 17

Allt under Aurora 17 är inte övning. Säkerhet och skydd är en skarp uppgift och en viktig förutsättning för att övningen ska kunna genomföras tryggt och säkert. Just nu finns omkring 20 militärpoliser på Gotland och i helgen genomförde de bland annat trafikkontroller tillsammans med Gotlandspolisen.

Att militärpolis och polis samarbetar är inget ovanligt, men på Gotland var det några år sedan sist. Foto: Therese Fagerstedt/Försvarsmakten
Militärpolisen genomförde i helgen en gemensam trafikkontroll med Gotlandspolisen. Bland annat genomfördes hastighetskontroller och nykterhetskontroller. Foto: Therese Fagerstedt/Försvarsmakten
Samarbetet under helgen var det första av flera planerade trafikkontroller under övning Aurora 17. Foto: Therese Fagerstedt/Försvarsmakten

På väg 140 precis vid infarten till Tofta skjutfält står en polis och vinkar in bilister. Han dirigerar in dem på avfarten mot bommen där både militärpolis och ordinarie polis står. Det är en gemensam trafikkontroll där bilisterna får blåsa och visa upp körkort och eventuellt andra handlingar.

– Stannar vi en militär i ett militärfordon ska han eller hon även visa upp sitt militära förarbevis och sitt tidkort där vilotiden redovisas, berättar Veronika som är militärpolis i Kungsängen till vardags.

Att militärpolis och ordinarie polis samarbetar är inget ovanligt men här på Gotland är det många år sedan sist eftersom Försvarsmakten inte haft fasta förband på ön mellan 2005 och 2016. Men nu efter återetableringen hoppas Gotlandspolisen på att samarbetet ska fortsätta öka.

– Jag ser stora fördelar med att Försvarsmakten är tillbaka på Gotland och jag ser fram emot att vi kan fördjupa samarbetet ytterligare och utbyta erfarenheter mellan varandra. Det finns kunskapsluckor hos oss i polisen vad gäller Försvarsmaktens verksamhet och polisiära uppgifter, säger Tobias Engström, yttre befäl vid Gotlandspolisen.

Tom Andersson, insatsledare för militärpolisen på Gotland under övning Aurora 17. Foto: Therese Fagerstedt/Försvarsmakten

Efter en dryg timme rundas trafikkontrollen av och ett stort antal bilister, både civila och militära, har blivit kontrollerade. Glädjande nog var ingen rattonykter och endast två fick böter för fortkörning.

Det är inte bara trafikkontroller som kan genomföras gemensamt mellan polisen och Försvarsmakten. När lagen om skydd mot olyckor träder i kraft kan även Försvarsmakten stötta med resurser för att begränsa fara för liv och hälsa. Det kan röra sig om bränder (ett exempel är skogsbranden i Västmanland 2014) eller försvunna personer där ofta hemvärnet kallas in för att hjälpa till att leta.

Militärpolisen har samma mandat och befogenheter som ordinarie polisman men med ett förbehåll och det är att det ska finnas en koppling till Försvarsmaktens personal, materiel, geografiska områden eller verksamhet.

– Det innebär att militärpolisen kan agera även mot civila personer om det behövs, militärpolisen bedriver även sina egna utredningar i brottsmål, berättar Tom Andersson, insatsledare för militärpolisen på Gotland under övning Aurora 17.