UNTAC – Kambodja

Efter Vietnams intervention i Kambodja 1978 krävde Säkerhetsrådets att alla främmande trupper skulle dra sig ur landet. Först 1988 genomfördes samtal mellan parterna i konflikten och året efter hade Vietnam lämnat Kambodja. 1990 fortsatte den interna politiska processen med stöd av medlemmar från Säkerhetsrådet.

I maj 1991 anbefalldes eldupphör och UNTAC etablerades för att säkerställa genomförandet av den politiska överenskommelsen. Under övergångsperioden delegerade de kambodjanska politiska grupperna alla nödvändiga befogenheter till UNTAC i syfte att säkerställa genomförandet av avtalets bestämmelser. 

Uppgifterna som UNTAC ansvarade för omfattade bland annat att organisera och genomföra fria val, leda civil administration, ansvara för lag och ordning, hantera kambodjanska flyktingars återvändande och rehabilitera infrastruktur.

Fakta

UNTAC – United Nations Transition Assistance in Cambodia

Försvarsmaktens utlandsstyrka: 88 poliser

Geografiskt område: Kambodja

Högkvarter: Pnom Phen

Mandat: Säkerhetsrådets resolution 745 (1992) med flera

Etablerad: Mars 1992 till september 1993

Samtidigt tjänstgörande uniformerad styrka: 15 547 trupp, 893 militära observatörer och 3 359 poliser (juni 1993)

Omkomna: 83 personer (ingen svensk)