UNTAC – Kambodja

Efter Vietnams intervention i Kambodja 1978 krävde Säkerhetsrådets att alla främmande trupper skulle dra sig ur landet. Först 1988 genomfördes samtal mellan parterna i konflikten och året efter hade Vietnam lämnat Kambodja. 1990 fortsatte den interna politiska processen med stöd av medlemmar från Säkerhetsrådet.

I maj 1991 anbefalldes eldupphör och UNTAC etablerades för att säkerställa genomförandet av den politiska överenskommelsen. Under övergångsperioden delegerade de kambodjanska politiska grupperna alla nödvändiga befogenheter till UNTAC i syfte att säkerställa genomförandet av avtalets bestämmelser. 

Uppgifterna som UNTAC ansvarade för omfattade bland annat att organisera och genomföra fria val, leda civil administration, ansvara för lag och ordning, hantera kambodjanska flyktingars återvändande och rehabilitera infrastruktur.