Northern Coasts sammanfattas

Den stora marinövningen Northern Coasts 2017 är slut. Under tio dygn har 5 000 soldater och sjömän övat krishantering i södra Östersjön. Nu lämnas stafettpinnen över till Finland som har att planera nästa års övning.

Northern Coasts innebär samarbete över nationsgränserna, som här mellan en svensk och en finländsk officer. Foto: Finish Armed Forces
Övningsledare Magnus Jönsson tillsammans med Per Gottfridsson som planerat övningen från svenskt håll. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Vädret har stundtals inneburit hårda vindar. Foto: Melina Westerberg/Försvarsmakten

Marinchef Jens Nykvist sammanfattar övningen och vad den betyder totalt sett:
– Övningen är med sina dryga 50 deltagande fartyg samt flyg- och markstridskrafter den största i regionen. Den bidrar till att bygga säkerhet och stabilitet i Östersjöregionen genom att så många nationer jobbar tillsammans.

De första erfarenheterna från deltagarna har nu redovisats och de är överlag mycket positiva. En av de svenska officerare som jobbat längst med Northern Coasts är Per Gottfridsson, till vardags övningsplanerare på Sjöstridsskolan. Under ett och ett halvt års tid har han jobbat parallellt med att sammanfatta erfarenheter från tidigare övningar med att sätta samman den just avslutade övningen utefter de deltagande nationernas önskemål.

– Det känns bra att ha levererat en övning som blev som efterfrågat. Samtidigt tänker man ju alltid på vad vi kunde gjort bättre. Nu ligger mitt fokus på att lämna över alla tankar och förslag till Finland.

En lärorik övning trots två tragiska olyckor

Magnus Jönsson har varit övningsledare under Northern Coasts 2017 och är den som ansvarat för koordinationen de senaste tio dygnen.

– Det är naturligtvis ofrånkomligt att nämna de båda dödsolyckorna som skedde under övningen. Trots ett högt säkerhetstänkande på fartygen händer dessvärre olyckor. Vi känner med våra polska och danska kollegor som förlorat medarbetare.

Idag är ingen enskild marin tillräckligt stor för att själva genomföra den här typen av övning. Detta var också en av anledningarna till att övningen kom till från första början. För att öva krishantering mot en kvalificerad motståndare krävs många enheter.

– I stort sett samtliga övningsmål nåddes vilket får ses som bra då det är en komplex övning med många önskemål, avslutar Magnus Jönsson.