Logistiker, viktiga kuggar för att få övningen att flyta

Just nu pågår den internationella övningen Northern Coasts, NOCO 17, i ett område kring Hanöbukten och runt Bornholm. Ett femtiotal fartyg deltar i övningen tillsammans med flyg och markförband. För att förbanden ska kunna lösa sina uppgifter krävs logistikstöd.

När Anna Olsson hämtat maten ser hon till att den snabbt fördelas ut till de väntande och hungriga dykarna. ”Det gäller att få ut rätt betald mat till rätt plats i rätt tid till rätt personer” säger Anna Olsson. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
För att kunna få ett bra övningsutbyte måste dykarna bland annat få möjlighet att vila och äta på en säker plats. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
-Vi måste vara noga med hanteringen av drivmedel bland annat för att begränsa spill. En droppe diesel kan sabba tio kubikmeter vatten, säger Daniel Mårtensson. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
Sebastian Thörn och Daniel Mårtensson dukar upp inför att kunna ge drivmedel till en annalkande ”kund”. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten

Årets övning leds av Sverige som även har värdlandsansvaret, vilket i korthet innebär att i detta fall Marinbasen ansvarar för att ge logistikstöd åt de utländska gästande förbanden. Därför har tillfälliga logistikplatser upprättats. Dels ett så kallat FLS (Forward Logistic Site) i Karlskrona som i sin tur har satt upp en FOB (Forward Operating Base) på det övningsområde där markförbanden övar. Uppgiften för FLS är att koordinera alla transporter av personal, materiel och post mellan respektive gästande nation och dess fartyg.

En viktig del av logistikstödet är att bistå med drivmedelsförsörjning. Något som är helt nödvändigt för att förbanden överhuvudtaget ska kunna lösa några uppgifter.

– Man kan ha hur många torpeder som helst, men saknar du drivmedel får du inte fram dem, säger Bo Stensson på Marinbasens logistikkompani.

Multikompetens

Drivmedelsman Daniel Mårtensson med hjälp av en av de nyare kollegorna på kompaniet, mekaniker Sebastian Thörn, spelar en viktig roll i det stora hela. Till sin hjälp har de bland annat ett mobilt motordrivet tankflak som de lastar på en lastbil och transporterar till den plats där tankning ska ske. Med sig har de både diesel och bensin. De dukar upp och ser till att allt är klart för att kunna ta emot ”kunden”. På den plats de jobbar från under övningen har de sex nationer att betjäna och ett tiotal olika enheter. Förmågan att kunna ge detta stöd med drivmedel har ökat på kompaniet sedan man fått till sig en instruktör med kompetens att utbilda fler inom kompaniet i ämnet.

Drivmedelsman Daniel Mårtensson har en bakgrund i Marinbasens Baskyddskompani som bevakningssoldat men han är även kock. Det är så man gärna ser att det är på logistikkompaniet där Daniel jobbar, att alla är ungefär som en schweizisk armékniv. Det är många olika uppgifter som behöver lösas och då får man göra det med den personal man har till förfogande för tillfället.

– Kommer du hit och tror att du bara ska jobba med en sak så är det jäkligt fel, säger Bo Stensson.

Varierat och utmanande

Inte så långt från FOB:en finns en tillfällig bas i Kivik. Där jobbar Anna Olsson, försörjningsofficer på 44:e röjdykardivisionen, Fjärde sjöstridsflottiljen. Tillsammans med Marinbasen stödjer hon den ammunitionsröjningspersonal som löser uppgifter i området. Även det en viktig uppgift. Hon delar uppfattningen om att det är viktigt att kunna lösa många olika uppgifter, något som underlättas av att man arbetar tillsammans som grupp, eller som Anna säger:

– Vi känner varandra sen tidigare och löser mycket med varandras hjälp, säger Anna Olsson

Att arbeta med logistik är både viktigt, roligt, varierande och utmanande på samma gång.  Det gäller också att det alltid finns en logistiker med i all planering. Annars blir det besvärligt för logistikerna att lösa ut uppgifterna när väl övningen är igång.