Från en övning till nästa

Den svensk-finska staben på stöd- och ledningsfartyget HMS Carlskrona startar idag sitt deltagande i Aurora 17 på allvar. Det är dock en stab som är rejält varm i kläderna då den redan varit igång i tio dygn under marinövningen Northern Coasts. Att en svensk-finsk stab nu leder svenska sjöstridskrafter i försvaret av landet är unikt.

Svenska och finländska officerare planerar försvaret av Sverige i Aurora 17.
Svenska och finländska officerare planerar försvaret av Sverige i Aurora 17. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Finländska och svenska fartyg under Northern Coasts.
Finländska och svenska fartyg under Northern Coasts. Foto: Finnish Armed Forces

Det svensk-finska samarbetet är väl utbyggt, särskilt på den marina sidan. Sedan flera år tillbaka delar man sjölägesbild över de fartyg som rör sig i vårt närområde, något som ger konkret nytta varje dag. En annan byggsten i samarbetet är uppbyggnaden av den svensk-finska marina stridsgruppen, (Swedish-Finnish Naval Task Group, SFNTG). Under den just avslutade Northern Coasts har Sverige och Finland övat nära tillsammans.

– Från HMS Carlskrona har vi lett en stridsgrupp bestående av svenska och finska ytstridsfartyg, minröjningsfartyg och stödfartyg, berättar Bengt Lundgren som är chef för den gemensamma staben.

Från kris till krig

Det är inte några problem att växla över till en annan övning då man sedan några dygn tillbaka jobbat med båda övningarna parallellt. Mikko Villikari är stabschef:

– Vi jobbar enligt Nato-procedurer och med engelska som arbetsspråk. Det som skiljer mellan övningarna är våra insatsregler då Northern Coasts var en krishanteringsövning i ett oroligt område medan Aurora 17 sker under mer krigslika omständigheter då Sverige är under anfall.

Mikko Villikari och Bengt Lundgren är två av cheferna i SFNTG.
Mikko Villikari och Bengt Lundgren är två av cheferna i SFNTG. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Vägen framåt

Deltagandet för SFNTG-staben i Aurora 17 är viktigt och kommer att ytterligare utvecklinga samarbetet mellan de båda länderna. Arbetet slutar dock inte där. I framtiden finns planer på gemensam sjöövervakning med fartyg, det vill säga ett samarbete i vardagen. På sikt ska styrkan nå full operativ kapacitet år 2023. Närmast på agendan står dock Försvarsmaktsövningen Aurora 17 då Sverige ska försvaras. Det görs här och nu tillsammans med Finland. En ensam försvarsmakt kan inte lösa alla uppgifter men tillsammans förstärker och kompletterar man varandra.