Fortsatt genomförande av försvarsbeslutet

Regeringens budgetproposition som presenterades idag följer de tidigare aviserade ekonomiska förstärkningarna till Försvarsmakten. I vilken omfattning resurserna möjliggör ett starkare försvar och möter Försvarsmaktens behov i närtid och på längre sikt ska nu analyseras.

Etableringen av Gotlands regemente under 2018 är i enlighet med Försvarsmaktens förslag och ligger i linje med överbefälhavarens vilja om en stärkt ledningsförmåga. Foto: Caroline Karlsson/Försvarsmakten

Regeringens förslag idag omfattar perioden fram till år 2020. För Försvarsmaktens fortsatta förmågeutveckling krävs både beslut i närtid och långsiktig planering för att skapa förutsättningar i rätt riktning.

– För att hantera en allt mer svårbedömd omvärldsutveckling måste Försvarsmakten ha både stor anpassningsförmåga och flexibilitet, hög tillgänglighet och handlingsfrihet. Att bygga ett starkare försvar tar tid. De ekonomiska förstärkningarna innebär minskad risk i genomförandet av försvarsbeslutet fram till år 2020, säger Försvarsmaktens kommunikationsdirektör Marcela Sylvander.

Samlad ledning på Gotland

Etableringen av Gotlands regemente under 2018 är i enlighet med Försvarsmaktens förslag och ligger i linje med överbefälhavarens vilja om en stärkt ledningsförmåga. Det innebär att det blir en sammanhållande chef som kan styra all militär verksamhet på ön och samverka med lokala totalförsvarsaktörer. Det kommer att möjliggöra en enkel, tydlig och robust ledningsförmåga som redan i fredstid är anpassad till högre konfliktnivåer.

– Förslaget innebär att försvarsförmågan på Gotland stärks och samverkan underlättas, säger Marcela Sylvander.

Ökad handlingsfrihet krävs

Försvarsmakten bygger i försvarsbeslutsperioden 2016-2020 ett starkare försvar. Vi ökar den operativa förmågan nationellt, stärker våra internationella samarbeten och fördjupar
totalförsvarssamarbetet. För att kunna hantera det förändrade omvärldsläget behöver Försvarsmakten ha ökad handlingsfrihet i alla delar av verksamheten.

Regeringen föreslår att Försvarsmakten ska överta ansvaret från Försvarets materielverk, FMV, för delar av materiel- och logistikförsörjningen som exempelvis driftstyrning och
verkstäderna.

– För Försvarsmakten är det angeläget att få förutsättningar att äga förmågeutvecklingen inom materiel- och logistikområdet enligt förslagen i utredningsbetänkandet Logistik för högre försvarsberedskap. Vi saknar en helhetslösning. Dagens inriktning från regeringen innebär osäkerheter och behöver analyseras vidare, säger Marcela Sylvander.