Fakta om etablering av Gotlands regemente

I december 2017 kom regeringsbeslutet som gav Försvarsmakten i uppdrag att upprätta Gotlands regemente från 1 januari 2018. Etableringen ligger i linje med överbefälhavarens egen inriktning som en del i att stärka Försvarsmaktens ledningsförmåga för ett starkare försvar.

Frågor och svar

Gotlands regemente - P 18
Fakta Gotlands regemente - P 18
  • Förkortning: P 18
  • Ort: Visby
  • Personal: 25