EOD-team från olika länder lär av varandra

Även om Northern Coasts har ett marint fokus utspelar sig inte hela övningen till havs. I Kiviks hamn har militära team från sju nationer samlats för att öva ammunitionsröjning, så kallad EOD (Explosive Ordnance Disposal).

Med en metallsökare letar en EOD-operatör efter något som eventuellt kan vara en sprängladdning. Foto: Thomas Melin/Försvarsmakten
Claes Annvik är övningsledare för röjdykarmomenten under Northern Coasts. Foto: Thomas Melin/Försvarsmakten
En fjärrstyrd robot används för att söka efter och närma sig en sprängladdning gömd i en bil. Foto: Thomas Melin/Försvarsmakten
För att söka av havsbotten används en fjärrstyrd AUV (autonomous underwater vehicle) som med hjälp av sonarsystem fångar upp ojämnheter på botten. AUV:n tags upp och bildmaterialet analyseras därefter på land. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten

– Vi övar olika förmågor som de deltagande länderna har inom EOD (Explosive Ordnance Disposal), alltså ammunitionsröjning under vattnet, på ytan och i land. Det kan handla om att säkra hamnar, leder till sjöss eller platser på land för att kunna släppa iland fartyg eller andra militära enheter på säker mark, säger övningsledare Claes Annvik.

Inom avspärrningarna i Kiviks hamn trängs tält, containrar och utrustning med de sjömän som är inblandade i övningen. Det handlar totalt om cirka 120 personer från sju länder som i 14 olika team övar olika moment inom EOD.

– För oss är det viktigt att träffa andra nationer och förbättra de sätt vi arbetar på. De som är här har varit på många olika platser i världen och jobbat. Vi kan alla lära av varandra och bli bättre, säger Claes Annvik.

Fjärrstyrd robot

På en grusplan utanför avspärrningarna står en övergiven bil parkerad. Momentet som övas är att desarmera en misstänkt bomb i bil. Mot bilen rullar långsamt en grön- och svartmålad ROV (remotely operated vehicle). Det är en obemannad robotliknande farkost på larvfötter som fjärrstyrs av en operatör via en lång lina.  

Väl framme vid bilen öppnar roboten bildörren med sin arm och bomben blir synlig. I ett skarpt läge hade det varit möjligt för operatören att avfyra ett vapen från roboten för att oskadliggöra bomben.

En bit därifrån pågår ett vägsök. En dansk soldat går långsamt framåt samtidigt som han sveper en metallsökare framför sig över marken. När den ger utslag markerar han området med sprayfärg. Han lägger sig ner, ålar försiktigt mot den misstänkta sprängladdningen och gräver långsamt fram den med sina händer.

Säkrare och bättre

De olika teamen har efter några dagar börjat komma in i rutinerna. Snart övergår Northern Coasts i en ny fas där EOD-operatörerna ska säkra Ronneby hamn genom att avvärja olika fiktiva hot i ett större spelat sammanhang. Allt för att få en så realistisk miljö som möjligt.

– När övningen är slut vill vi att teamen och operatörerna ska ha lärt sig något nytt så att de bättre kan hantera nya hotbilder på ett säkrare sätt, säger övningsledare Claes Annvik.